26 May 2011

Tingkatan-Tingkatan Neraka1.Jahannam

     Jahannam adalah tingkat yang di atas sekali. Nama Jahannam ini digunakan untuk seluruh nama api neraka itu mulai dari tingkat yang paling atas sampai lapis yang di bawah sekali. Firman Allah SWT maksudnya:

"Katakanlah kepada orang kafir: Nanti kamu dikalahkan oleh orang Islam, dan dihimpunkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Disanalah tempat yang seburuk-buruknya. (Ali Imran:12)
Bahawasanya orang-orang yang kafir dan orang aniaya itu, mereka itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah. (An-Nisa':169)

2.Neraka Luza

Firman Allah SWT maksudnya:

Sebab itu kami beri khabar pertakut kamu dengan Neraka Luza (neraka yang menyala-nyala). Tiada yang masuk ke dalamnya selain orang yang celaka. Iaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling daripadanya. (Al Lail:14-16)

3.Neraka Hathamah

     Inilah neraka tingkat ketiga. Disinilah tempat roh yang lalai mengerjakan perintah Allah SWT akan terpengaruh oleh harta dunia. Harta yang membuat orang derhaka. Firman Allah SWT maksudnya:
Sebenarnya dia akan dilemparkan ke dalam Neraka Hathamah. Tahukah engkau apa Hathamah itu? Iaitu api neraka yang menyala-nyala. Yang membakar hati manusia. Api yang ditutupkan kepada mereka. Sedangkan mereka itu diikatkan kepada tiang yang panjang. (Al-Humazah:4-9)

4.Neraka Sair

     Tingkat keempat ialah Neraka Sair. Dalam neraka ini ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim. Di dalam neraka ini mereka buta, pekak dan kulitnya tebal seperti Jabal Uhud. Firman Allah SWT  maksudnya:
“Bahawasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam Neraka Sair. (An-Nisa':10)

Firman Allah SWT maksudnya:

"Barangsiapa yang ditunjuki Allah nescaya dia dapat petunjuk. dan barangsiapa yang disesatkannya maka tidak engkau memperolehi pimpinannya untuk mereka selain daripada-Nya. Kami himpunkan mereka itu pada hari kiamat, dihela mukanya sedang mereka itu buta, bisu dan pekak. Tempat mereka dalam Neraka Jahannam. Manakala kurang apinya, kami tambah apinya Neraka Sair." (Bani Israel:97)

5.Neraka Saqru

     Tingkat kelima adalah Neraka Saqru. Di sinilah tempatnya orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak mahu memberi makan orang miskin, orang yang percaya kepada yang bukan-bukan dan orang tidak percaya akan hari kiamat. Firman Allah SWT maksudnya:

"Di dalam syurga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa. Apakah sebabnya kamu masuk Neraka Saqru. Jawabnya: Kerana kami tidak sembahyang, tidak memberi makan orang miskin, kami percaya kepada yang bukan-bukan. Kami mendustakan hati kiamat." (Al-Mudasir: 40-46)

6.Neraka Jahim

     Tingkat keenam ialah Neraka Jahim. Di sini ditempatkan orang kafir, orang mendustakan agama, iaitu orang-orang Islam yang berdosa. Mereka yang berbuat apa yang dilarang Allah SWT, umpamanya berzina, meminum khamar, membunuh tanpa hak. Firman Allah SWT maksudnya:

"Dan orang-orang berdosa itu, dan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni Neraka Jahim." (Al Maidah:86)

Firman ALlah SWT maksudnya:

"Ambillah orang-orang berdosa itu, dan bawalah ke dalam Neraka Jahim. Sudah itu tumpahkan ke kepalanya air panas untuk menyeksanya. Rasailah seksaan itu, sesungguhnya dahulu orang yang gagah lagi mulia. Inilah seksa yang kamu ragu-ragukan di masa dahulu itu." (Ad Dukhan:47-50

7.Neraka Hawiyah

   Inilah Neraka yang dibawah sekali. Alas atau kerak-kerak neraka. Di sinilah tempat orang-orang yang berdosa besar. Mereka yang menjadi musuh nabi-nabi, umpama Firaun. Firman Allah SWT maksudnya:

"Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke Neraka Hawiyah. Tahukah engkau apakah Neraka Hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas.

     Demikianlah pembahagi tingkatan neraka itu menurut Syekh Dahak Al-Ahbar. Pembahagian ini disetujui oleh ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli Usuluddin, diantaranya Syekh Qurtubi dan Imam Al-Ghazali. Ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran: Firman Allah maksudnya:

"Sesungguhnya Neraka Jahannam itu tempat seksaan mereka semuanya. Neraka itu mempunyai tujuh buah pintu. Tiap-tiap pintu ada bahagian yang ditentukan untuk orang-orang berdosa." (Al Hijru:43-44)

     Adapun tiap-tiap tingkatan itu tidak berbeza panasnya. Sekalian mereka yang masuk ke neraka itu tidak akan dibezakan panasnya. Semua mereka yang berdosa itu akan memenuhi tingkatannya. Adalah firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut maksudnya: "Bahawasanya orang munafik itu ditempatkan di dalam api neraka yang dibawah sekali." (An-Nisa':145)


No comments:

Post a Comment