06 May 2011

15 Perkara Yang Dikerjakan Oleh Umatku, Maka Mereka Ditimpa Bala1.Harta Ghanimag menjadi milik pemimpin.

2.Barang amanah tidak dikembalikan kepada pemiliknya.

3.Susah untuk mengeluarkan zakat.

4.Lelaki mentaati isterinya.

5.Derhaka kepada ibu.

6.Berbakti kepada teman (kepada ibu bapa tidak).

7.Kasar kepada ayah.

8.Ditinggikan suara di masjid (bergaduh).

9.Orang hina menjadi pemimpin.

10.Memuliakan seseorang hanya kerana takut kepadanya.

11.Ramai orang minum khamar (arak).

12.Lelaki memakai sutera.

13.Diambil wanita untuk menyanyi.

14.Semakin banyak peralatan muzik.

15.Orang sekarang mengutuk orang zaman dahulu.

Walaupun yang 15 perkara diatas dianggap daif, tetapi ia banyak bersesuaian dengan hadis lain. Dan yang paling meyakinkan kita lagi, apa yang dikatakan dalam 15 perkara itu sudah terjadi zaman sekarang ini.

No comments:

Post a Comment