11 May 2011

MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN AYAT ALLAH SWT KERANA TAKUT KEPADA ANCAMAN MANUSIAFirman Allah SWT: "Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu, sedang kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 42)

Firman Allah SWT: "Tiadalah yang membantah ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang yang kafir, maka janganlah kamu terpedaya oleh kebebasan mereka bergerak berulang-alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain." (Al-Mukmin: 4)

 

No comments:

Post a Comment