03 May 2011

Kisah Abu Jahal Melarang Nabi SAW Solat Di Kaabah
Berkata Mufasir turun ayat ke-9 hingga 19 adalah dari hal Abu Jahal yang menegah Nabi s.a.w. solat. Suatu hari Abu Jahal bertanya kepada kaumnya: "Apakah Muhammad masih saja bersolat (bersujud mukanya) di antaramu?" Jawab pemuka Quraisy: "Ya." Maka ia berkata: "Demi berhala Allata wal Uzza jika aku melihat dia solat demikian akan aku pijak lehernya supaya berlumuran tanah wajahnya."

Suatu hari ketika Nabi s.a.w. bersolat di depan Kaabah. Abu Jahal berjalan untuk menginjak leher Nabi s.a.w. tetapi sebaliknya ia lari kembali dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Kemudian ditanya oleh kaumnya: "Mengapakah engkau?" Jawabnya: "Di antaraku dengan Muhammad ada parit api dan segala yang bersayap (iaitu malaikat)." Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Andaikan dia hampir kepadaku dan dirobek anggota badannya satu persatu." (Riwayat Ibn Jabir)

No comments:

Post a Comment