14 May 2011

MEMPERMAINKAN KESUCIAN AGAMAFirman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat jadi pemimpin orang-orang yang mengambil agamamu memperolok dan mempermainkan, di antara orang-orang ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Takutlah kepada Allah jika kamu orang beriman." (Al-Maidah:57)

Firman Allah SWT: "Apabila kamu menyeru mereka bersolat, mereka jadikan solat itu olok-olok dan permainan. Demikian itu kerana mereka kaum yang tidak berfikir." (Al-Maidah: 58)

Firman Allah SWT: "Sesungguhnya mereka mendustakan kebenaran, tatkala datang kepada mereka, nanti akan datang kepada mereka berita apa yang mereka memperolokkan." (Al-An'am: 5)

Firman Allah SWT: "Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan pembohongan terhadap Allah atau orang-orang yang mendustakan ayatNya? Sesungguhnya tiadalah menang orang-orang yang zalim." (Al-An'am: 21)

Firman Allah SWT: "Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan (agama)." (Ali Imran: 137)

    

No comments:

Post a Comment