03 May 2011

6 Makhluk Ciptaan Allah SWT

Malaikat     :Dari nur (cahaya) menerangi/mengawasi manusia.

Iblis            :Dari nar (api), sifatnya merosak, merupakan musuh manusia.

Jin              :Dari asap yang beracun, sifatnya memabukkan, merupakan        penggoda dan juga membantu manusia.

Tumbuhan:Hanya mempunyai naluri, berfaedah untuk keperluan manusia.

Haiwan      :Syahwat dan marah, berfaedah untuk kepentingan manusia.

Manusia     :Sebagai pengatur alam, pengurus dunia (khalifah). 

No comments:

Post a Comment