08 May 2011

MENGINGKARI TAKDIR ALLAHMengingkari Takdir Allah

     Takdir menurut bahasa ialah ukuran, batas atau ketetapan. Menurut istilah syarak, takdir ialah suatu ketetapan Allah yang berlaku ke atas setiap makhlukNya. Tiada satu pun makhluk ciptaan Allah tanpa ada takdir, ukuran, batas dan kadar tertentu.

Firman Allah SWT: "(Allah) yang mempunyai kejadian langit dan bumi dan tiada beranak dan tiada sekutu bagiNya dalam kerajaanNya dan Dia menjadikan tiap-tiap sesuatu, lalu mengaturnya menurut aturan tertentu." (Al-Furqan: 2)

Firman Allah SWT: "Sesungguhnya kami menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan kadar (takdir yang ditentukab)." (Al-Qamar: 49)

Firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah menyampaikan (melangsungkan) urusanNya. Sungguh Allah mengadakan qadar (aturan tertentu) bagi tiap-tiap sesuatu." (At-Talaq: 3)

     Pada hakikatnya takdir sama ada baik, buruk, bahagia atau derita adalah merupakan suatu ketetapan Allah yang mutlak ke atas setiap makhlukNya dan tiada siapa yang dapat mengatasi atau mengubahnya.

Firman Allah SWT: "Kamu tiada menghendaki (sesuatu), melainkan jika Allah menghendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Al-Insan: 30)

Firman Allah SWT: "(Begitulah) sunnah Allah (peraturanNya) yang telah lalu sebelum itu, dan kamu tidak akan mendapati sunnah Allah itu berubah-ubah." (Al-Fath: 23)

Firman Allah SWT: "Itulah sunnah (peraturan) Allah pada orang-orang terdahulu sebelumnya dan tiada kamu peroleh sunnah Allah itu berubah-ubah." (Al-Ahzab: 62)

Firman Allah SWT: "Maka tiada kamu mendapati sunnah Allah itu bertukar-tukar dan tiada kamu mendapati sunnah Allah itu berubah-ubah." (Fathir: 43)

     Sesungguhnya takdir Allah ke atas hambaNya adalah untuk menguji keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepadaNya. Justeru itu orang-orang yang beriman hendaklah sentiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah atas segala sesuatu takdir yang menimpa agar kesempurnaan iman terpelihara.

    Adapun orang yang mengingkari, membenci, menyalahkan atau menolak ketentuan takdir Allah akan menyebabkan kufur dan rosak imannya kerana mempercayai takdir atau qada dan qadar adalah termasuk rukun Iman. Malah orang yang mengingkari takdir Allah akan mendapat kemurkaan dan azab Allah.

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya besarlah pahala itu mengikut besar cubaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mengasihi suatu kaum, dicubanya kaum itu (dengan suatu cubaan). Siapa yang reda terhadapnya, dia akan mendapat reda Allah dan siapa yang marah, dia akan mendapat murka Allah." (H.R. At-Tirmidzi)

Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa tidak reda akan qadaKu dan qadarKu, baiklah dia mencari Tuhan selain Aku." (H.R. Tabrani) 

 

No comments:

Post a Comment