11 May 2011

MENGKHIANATI AMANAH ALLAH DAN RASULFirman Allah SWT: Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya kamu membayar amanat pemiliknya dan apabila kamu menghukum antara manusia hendaklah kamu hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajar kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (An-Nisa': 58)

Firman Allah SWT: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu khianat terhadap Allah dan Rasul dan jangan pula khianat terhadap barang-barang yang diamanat kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Al-Anfal: 27)

Firman Allah SWT: "Sesungguhnya Kami ajukan amanah (perintah) kepada langit, bumi dan gunung-gunung, lalu mereka enggan memikulnya dan takut menerimanya, kemudian amanah itu dipikul oleh manusia, sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil." (Al-Ahzab: 72)

  

No comments:

Post a Comment