03 May 2011

Mengapa Perlu Berjemaah Di Masjid?
Sabda Rasulullah s.a.w.: "Sesungguhnya syaitan itu adalah serigala bagi manusia, sepertimana serigala menyerang kambing-kambing yang terpisah dari kumpulannya. Maka hati-hatilah kamu, jangan menyendiri di lembah-lembah tetapi hendaklah menyertai jemaah dan berada di masjid."

Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Baha'ie daripada Anas: "Demi keagungan dan kebesaran-Ku, jika Aku hendak menurunkan azab atas penghuni bumi, lalu Aku melihat mereka yang memakmurkan rumah-rumah-Ku, dan yang meminta ampun kepada-Ku pada waktu malam, maka Aku elakkan azab itu daripada mereka."

No comments:

Post a Comment