30 June 2011

Bab 03: Salah Satu Ciri Keimanan Orang Islam adalah Percaya Kepada Hari Akhirat"...tetapi sesungguhnya kebajikan ialah beriman kepada Allah, hari kemudian (hari akhir)..." (Surah Al-Baqarah: 177)

     Sebelum membahaskan tentang hari kiamat dengan lebih jauh, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang aspek-aspek ajaran Islam, yang meliputi kehidupan rohaniah dan jasmaniah, duniawiah dan ukhrawiah. Aspek-aspek tersebut meliputi Aqidah, Syariah dan Akhlak. Aqidah atau yang sering disebut keimanan yang berpangkal pada ajaran tentang keyakinan kepada Allah, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, Hari Akhir (kiamat) dan Qadha & QadarNya. Orang yang beraqidah terhadap hal-hal tersebut di atas, dinamakan orang yang beriman (Mukmin).

     Amalan orang yang beriman hendaklah selalu berpandukan kepada sumber-sumber utama agama Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah, yang mana para perawinya telah memberi keyakinan kepada kita bahawa ajaran Islam benar-benar datang dari Allah dan dibawa oleh NabiNya Muhammad SAW. Dalam masalah ini, akal manusia tidak diberi kesempatan untuk menambah hal-hal yang tersurah di dalam kitab Suci Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang bersifat mutlak kebenarannya. Ini disebabkan, apabila dalam masalah ini akal akan diberi kesempatan untuk menambah hal-hal yang baru, tentunya akan terjadi penyelewengan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Al-Quran, dan ajaran Islam akan menjadi relatif. Dalam ajaran Islam, akal manusia dibenarkan untuk memahami dan mengkaji ajaran-ajaran yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah saja, bahkan Allah sendiri menghargai akal pemikiran manusia. Tidak ada sedikit pun perintah Allah yang ditujukan kepada manusia agar tidak mempergunakan akalnya sehingga terdapat kata-kata ta'qiluun, ya'qiluun dan seterusnya. Sebagai contoh yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-An'aam:  "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memahaminya?" (Surah Al-An'aam: 32)

     Juga di dalam surah Yusuf: "Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) di dalam bahasa Arab, agar kamu memahaminya." (Surah Yusuf: 2)

     Berkaitan dengan itu, tatkala Al-Quran memaklumkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup para Nabi, seperti yang ternyata dalam surah Al-Ahzab: "Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu." (Surah Al-Ahzab: 40)

     Maka manusia tidak boleh mempercayai kata-kata yang ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

     Oleh kerana itu, walaupun ada orang yang mengemukakan dalil-dalil yang beraneka ragam yang datangnya bukan dari Al-Quran, maka dalil tersebut harus ditolak. Demikian juga, apabila ada orang yang mengaku dapat meramal bahawa datangnya hari kiamat pada waktu dan tanggal sekian, juga harus ditolak. Mengapa? Kerana, ramalan seperti itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, dan tidak pula berasal dari Rasulullah SAW (Hadis). Lebih-lebih lagi keterangan itu boleh meresahkan manusia, bahkan ada yang mengemukakan pendapat seperti itu adalah pimpinan salah satu aliran agama, maka dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Hal itu sudah banyak terjadi di dunia ini.

     Dalam sejarah Islam, yang disebut orang yang betul-betul beriman adalah orang yang selalu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mentaati apa yang diperintahkan oleh-Nya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Di samping itu, ia selalu berpendirian tetap di dalam pegangan agama Islam dan melaksanakan dengan baik supaya dia akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala telah menghuraikan ciri-ciri orang-orang yang beriman seperti terdapat di dalam surah An-Naml: "Taa, siin. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran, juga kitab yang jelas nyata (kandungannya dan kebenarannya), menjadi hidayah petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang dan memberi zakat, sedang mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat." (Surah An-Naml: 1-3)

     Jika ditinjau lebih jauh, sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman bukan hanya itu saja, tetapi maih banyak lagi. Tentunya, dengan beriman kepada hari Akhirat akan menjadikan ia pemangkin semangat untuk mengajak manusia ke arah kebaikan dan meninggalkan keburukan.

     Tatlaka Al-Quran membicarakan kebaikan, maka disebutlah bahawa aqidah yang menjadi pendorong dari amal perbuatan yang baik (soleh). Jadi, aqidah diumpamakan sebagai tapak sebuah rumah yang kukuh, di mana disitulah nantinya rumah akan didirikan, dan juga disitulah tiangnya akan didirikan. Dengan yang demikian, bangunan yang didirikan di atasnya akan menjadi kukuh dan tidak akan roboh. Allah berfirman mengenai hal itu melalui surah Al-Baqarah: "Bukanlah perkara kebajika itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari Akhirat, dan segala Malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan pendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, -kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan dalam ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil.(orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa." (Surah Al-Baqarah: 177)

Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

29 June 2011

Bab 02: Tentang Hari Kiamat


"Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak  seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia." (Surah Al-A'raf: 187)

      Kiamat adalah suatu peristiwa yang sudah tentu bakal terjadi, luar biasa dan sangat agung, yang tidak dapat ditolak dan dihindari oleh siapa pun. Wajar, jika beberapa ayat Al-Quran menggambarkannya dengan adanya keajaiban-keajaiban yang mustahil terjadi pada hari-hari biasa. Di samping pasti bakal terjadi, luar biasa dan sangat agung, Al-Quran juga mengungkapkan bahwa kiamat adalah peristiwa yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Seperti apa yang telah diterangkan di dalam surah Al-Hajj firmanNya: "Wahai umat manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu! Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat (peristiwa-peristiwa yang mengerikan) itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya; dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan." (surah Al-Hajj : 1-2)

     Bagi yang secara langsung mempercayai hari kiamat, biasanya kerana mereka berpegang teguh kepada suatu agama, yang di dalamnya ada keimanan (kepercayaan) terhadap hari kiamat (hari akhir) sehingga mereka langsung mengimaninya.

     Kadang-kadang juga bukan kerana menganut suatu agama, tetapi kerana mereka meyakini bahawa berdasarkan sunatullah (hukum alam) dunia ini akan hancur (berakhir). Dengan kepercayaan tersebut, mereka meneliti kerosakan alam dunia dan meramalkan bahawa pada hari, tanggal, bulan, tahun tertentu bakal terjadi kiamat.

     Memang, sikap seperti itu sudah terjadi sejak sekian lama, walaupun seringkali hasil ramalannya meleset, dan sempat meresahkan umat manusia. Pendapat seperti itu bukan hanya muncul di negara kita, bahkan juga di negara-negara lain. Bukan datang dari para saintis saja, tetapi juga dari tokoh-tokoh agama, para bijak pandai, sehingga orang awam.

     Pendapat mutakhir tentang penentuan akan terjadinya hari kiamat adalah pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence E.Joseph, yang menulis sebuah buku yang berjudul: kiamat 2012, Kajian Akhir Zaman. Penerimaan terhadap buku itu secara berluasa sehingga muncul karangan lain. Demikian juga halnya yang berlaku melalui televisyen, temuramah dan wawancara telah menyimpulkan bahawa kemungkinan peristiwa yang bakal terjadi pada tahun 2012 adalah hanya kiamat kecil.

     Rupanya, Joseph mengembangkan ramalan buku Suku Maya Kuno di Mexico, yang telah meramalkan bahawa hari kiamat akan terjadi pada tahun 2012. menurutnya, dia telah melakukan pemerhatian secara teliti dengan mengamati terjadinya kerosakan-kerosakan yang terjadi di alam ini sehingga ramalan Suku Maya tersebut bahawa hari kiamat yang bakal terjadi pada tahun 2012 dibenarkan olehnya.

    Sebenarnya, Suku Maya tidak meramalkan bahawa pada tahun 2012 akan terjadi kiamat, bahkan dibidaskan oleh ketua Suku Maya, Apolinario Chile Pixtun berita itu tidak benar. Dia pun merasa bosan kerana banyaknya pertanyaan tentang kalendar Maya yang dikatakan bahawa kiamat yang bakal terjadi pada tahun 2012. Maka, untuk mencari jalan penyelesaian Pixtun menyatakan bahawa teori-teori tentang kiamat bakal terjadi pada tahun 2012 datang dari Barat. Menurutnya, sebuah jangka waktu yang penting bagi orang Maya emang berakhir pada waktu itu, dan orang-orang yang telah menemukan serangkaian deretan astronomi yang menyebutkan bahawa pada tahun 2012 akan ada kejadian yang jarang-jarang berlaku, yang merupakan sebahagian dari pertemuan setiap 25,800 tahun. Sebahagian ahli arkeologi, astronomi dan suku India mengatakan, satu-satunya yang mungkin akan melanggar bumi adalah hujan New Age dan khabar angin mengenai soal kiamat berlarutan di internet. Dengan kata lain, hari kiamat itu tidak benar (akan terjadi pada tahun 2012).
     Namun, menurut David Stuart, seorang pakar epigrafi Maya dari University Texas Austin, bahawa hal itu tidak ada kaitan dengan soal kiamat. "Itu merupakan ulang tahun khusus soal penciptaan". "Orang Maya tidak pernah mengatakan bahawa dunia akan berakhir; dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka hanya mencatat peringatan masa depan di Monumen Enam." Bernal mengatakan bahawa kiamat merupakan sebuah konsep "Kebaratan atau Kristianity" yang diprovokasikan kepada orang Maya.

     Sememangnya, menurut Al-Quran akan terjadinya kiamat dimulai dengan kerosakan alam semesta. Hal itu dapat dilihat di dalam Surah At-Takwiir: "Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap); Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak; Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu); Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar; Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan; Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur; Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya; Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya, Dengan dosa apakah ia dibunuh? Dan apabila surah-surah amal dibentangkan; Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya; Dan apabila neraka dinyalakan menjulang; Dan apabila Syurga didekatkan; (setelah semuanya itu berlaku), tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya." (Surah At-Takwiir: 1-14)

     Sebagai komen terhadap ramalan yang terdapat di dalam buku tersebut, atau mungkin ramalan-ramalan yang terdapat di dalam sumber yang lain, bahkan ramalan yang tidak dibukukan, maka tulisan ini mengulas sedikit tentang hari kiamat menurut Al-Quran. Walaupun, sebahagian orang memuji dan tunduk terhadap hasil penelitian yang telah di lakukan oleh Lawrence E.Joseph, yang berpendapat bahawa dunia ini sudah cukup parah tahap kerosakannya. Akhir-akhir ini, fenomena alam juga menunjukkan bahawa paling tidak ada 10 kejadian berikut:

1.Kebakaran hutan besar-besaran.
Akhir-akhir ini, kebakaran hutan terjadi di mana-mana, termasuk di Asia Tenggara. Akibatnya, suhu kian panas dan kutub lebih mencair.

2.Hasil sejarah lama yang cepat rosak.
Akibat keadaan alam yang tidak lagi bersahabat dengan manusia, sejumlah bangunan bersejarah, candi dan artifak lain lebih cepat rosak dibandingkan pada waktu silam.

3.Ketinggian gunung berkurang.
Terjadinya peyusutan ketinggian gunung kerana terjadinya mendapan dan runtuhan.

4.Satelit bergerak lebih cepat.
Emisi karbon dioksida membuat planet lebih cepat panas, bahkan melayang ke ruang angkasa.

5.Hanya yang terkuat yang akan bertahan.
Akibat musim yang semakin tidak menentu, maka hanya makhluk yang kuat yang mampu bertahan hidup.

6.Terjadinya gempa bumi dan gunung berapi.
Terjadinya tsunami yang kerap kali disebabkan gegaran dan ketidak stabilan perut bumi.

7.Keganjilan di daerah kutub.
Hilangnya 125 pondok di kutub utara beberapa dekad silam, memunculkan pemikiran bahawa pemanasan global terjadi lebih parah di daerah kutub.

8.Mekarnya tumbuhan di kutub utara.
Terjadinya pencairan di kutub utara menyebabkan masalah pada tanaman dan binatang di dataran yang lebih rendah. Juga terciptanya situasi yang sama ketika matahari terbenam pada kutub utara. Tumbuhan kutub yang dulunya tertutup ais sekarang mulai tumbuh.

9.Muncul haiwan aneh.
Penemuan beberapa spesis haiwan ganjil di dasar laut menunjukan bahawa kehidupan dari laut dalam telah naik ke dasar laut untuk mencari penempatan baru kerana gegaran yang berlaku di dasar lautan.

10.Peningkatan masalah penyakit berjangkit.
Banyak terjadinya kejadian demam, selesema dan gatal-gatal di mata musim pertukaran musim, merupakan akibat pemanasan global. Demikian juga, di Amerika masalah ketidak serasian badan dan asma meningkat.

     Kejadian di atas menunjukkan bahawa beberapa tanda akan datangnya kiamat sudah terjadi. Namun, waktunya telah ditentukan oleh seseorang, termasuklah juga oleh Lawrence E.Joseph, maka sampai bila pun, selaku umat Islam tidak akan percaya begitu saja. Mengapa? Kerana, penentuan terjadinya kiamat bukanlah urusan manusia, tetapi hal itu hanyalah urusan Allah semata. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yang terdapat di dalam surah Al-A'raf: "Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: 'Bilakah masa datangnya?" Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah di sisi Tuhanku, tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia. (Huru-hara) hari kiamat itu amatlah berat (mengerunkan makhluk-makhluk yang ada) di langit dan di bumi; ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut". Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakkan manusia tidak mengetahui". (Surah Al-A'raf: 187)

Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

Ucaplah Tahniah Atas Kematian Isteriku


     Seorang lelaki telah berumahtangga dengan seorang wanita solehah. Hasil dari perkahwinan ini pasangan tersebut telah dikurniakan beberapa orang anak lelaki dan perempuan. Kehidupan mereka sekeluarga sungguh bahagia dan sejahtera. Si isteri sewaktu hidupnya, adalah seoarang wanita yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia dan rajin beribadah, dia juga adalah isteri yang setia dan taat kepada suaminya, seorang ibu yang penyayang dan sebaik-baik pendidik kepada anak-anaknya.
     Rumah tangga yang indah ini kekal selama 22 tahun, sehinggalah si isteri meninggal dunia. Setelah jenazah si isteri diuruskan dengan sempurna, disolatkan dan dikebumikan, maka semua ahli keluarga, saudara-mara dan kaum kerabat berhimpun di rumah si suami untuk mengucapkan takziah. Kesemua yang berhimpun itu mahu mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan dan mengurangkan rasa pilu dan kesedihan si suami kerana kehilangan isteri yang paling dikasihi dan dicintai.

     Namun demikian, sebelum sempat sesiapa pun berkata-kata, si suami telah berkata, “Semoga tidak ada sesiapa pun dari kamu yang mengucapkan takziah kepadaku sebaliknya dengarlah kata-kataku ini.” Semua yang berhimpun terkejut dan terdiam dengan kata-kata si suami itu. Si suami meneruskan kata-katanya, “Demi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkanNya, sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling bahagia dan gembira bagiku, lebih gembira dan bahagia dari malam pertamaku bersama isteriku itu.
Maha Suci Allah Ta’ala, sesungguhnya isteriku itu adalah sebaik-baik wanita bagiku, kerana ia sentiasa mentaatiku, menguruskan diriku dan anak-anakku dengan sebaik-baiknya dan juga ia telah mendidik anak-anakku dengan sempurna. Aku sentiasa bercita-cita untuk membalas segala jasa baik yang dilakukannya kepada diriku.
     Apabila dia meninggal dunia aku teringat sebuah hadith Nabi Muhammad S.A.W: ‘Mana-mana wanita yang meninggal dunia sedang suaminya redha kepadanya pasti akan masuk ke dalam syurga’. Tatkala meletakkan jenazahnya di dalam lahad, aku telah meletakkan tanganku di kepalanya dan aku berkata: Wahai Tuhanku, Aku sesungguhnya redha kepadanya, maka redhailah dia. Ku ulang-ulang kata-kataku itu, sehingga tenang dan puas hatiku.

     Ketahuilah kalian, sesungguhnya aku di saat ini amat berbahagia dan bergembira, tidak dapat ku gambarkan kepada kalian betapa hebatnya kebahagian dan kegembiraan yang ku rasakan ini. Maka barang siapa yang telah bercadang untuk mengucapkan takziah kepadaku atas kematian isteriku itu, maka janganlah kamu melakukannya. Sebaliknya ucapkanlah tahniah kepadaku, kerana isteriku telah meninggal dunia dalam keadaan aku redha kepadanya. Semoga Allah Ta’ala menerima isteriku dengan keredhaanNya.”


28 June 2011

Bab 01:Hari Kiamat Pasti Akan Datang


Katakanlah (wahai Muhammad): "Untuk kamu disediakan satu hari yang kamu tidak dapat melambatkannya sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat menyegerakannya". (Surah Saba': ayat 30)

     Dalam agama Islam, berita tentang akan terjadinya kiamat dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelahnya, seperti pertanyaan di dalam kubur, alam mahsyar, keindahan di syurga, seksa neraka, dan sebagainya, termasuk berita-berita yang kita dengar dan wajib kita imani. Sebagai seorang yang beriman kepada agama Islam (Muslim), tentunya tidak dapat menolak berita-berita tersebut. Kerana, semuanya itu telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah SAW

     Fenomena yang ada menunjukkan bahawa sejak dahulu sehingga saat ini, manusia memikirkan akan kiamat dengan berbagai tanggapan dan pemikiran. Sebahagian ada yang terus mempercayainya apabila mendengar akan dalil kedatangannya, sebahagian ada yang setengah percaya dan bahkan ada yang menolaknya. Kalau dilihat pada sejarah, semenjak kemunculan agama Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW iaitu 1431 tahun yang lalu, orang-orang kafirlah yang menolak akan datangnya hari kiamat. Hal itu misalnya tertulis di dalam Al-Quran surah Saba': Dan orang-orang kafir berkata: "Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami". Katakanlah (Wahai Muhammad): "Bahkan (tetap datang). Demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang ghaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu". Tiada tersembunyi dari pengetahuanNya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata. (Surah Saba' : ayat 3)

     Juga diterangkan di dalam surah yang sama ayat 29-30: "Dan mereka (yang ingkar) bertanya; Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?" Berkatalah (wahai Muhammad): "Untuk kamu disediakan satu hari yang kamu tidak dapat melambatkannya sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat menyegerakannya".

     Di samping itu Allah juga telah menyatakan bahawa kiamat pasti akan terjadi sepertimana yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 1-2: "Dan mereka berkata: 'Bilakah (datangnya) janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Katakanlah: 'Bagimu aa hari yang telah dijanjikan (hari kiamat) yang tiada dapat sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat menyegerakannya".

     Tulisan sederhana ini menjelaskan sedikit hal yang berkait rapat dengan hari kiamat, yang meliputi segala aspek dari segi pengertian kiamat, nama-nama yang lain selain dari kiamat, kejadian dan tanda-tandanya besar dan kecil, dan hal-hal yang terkait dengan kejadian selepas kiamat, kebangkitan, alam mahsyar, hisab (perhitungan dan penimbangan), balasan dan bantahan terhadap kejadian hari kiamat yang akan berlaku pada 21 Disember 2012 yang mana didesas-desuskan oleh media-media barat dan juga media tanahair.

     Kita harus meyakini bahawa kebenaran datang hanya dari Allah SWT yang bersumberkan Al-Quran khusunya, yang betul-betul dapat dijamin kebenarannya daripada pendapat manusia biasa yang sifatnya yang lemah. Demikian juga keterangan (hadis) dari Nabi kita yang paling dicintai, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sebagai Rasul (utusan) Allah, yang ajarannya yang diikuti oleh umatnya hingga akhir zaman
nanti (sampai datangnya hari kiamat). 

 Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

24 June 2011

Jangan Salahkan Allah Jika...


Jangan salahkan Allah sekiranya...
Selalu sangat menerima musibah Rumah kena masuk pencuri 5 ribu lesap. Lepas tu cermin kereta depan pecah kena Rm 500, lepas tu kena main dengan skim cepat kaya terbang 3 ribu,lepas tu..lepas tu dan lepas tuuu. Seolah-olah duit tak boleh disimpan hilang begitu sahaja. Jangan salahkan Allah,perhatikan adakah pendapatan kita itu berkat di sisi Allah swt. Kerja di tempat maksiat makan rasuah, sapu duit riba, makan harta anak yatim,makan harta tak faraid atau tidak amanah dengan kerja menyebabkan rezeki yang diterima tidak ada keberkatan dan akan hilang begitu sahaja.

Jangan salahkan Allah sekiranya...
Fikiran berserabut, rungsing, putus asa. Salahkan diri sendiri kerana Allah sendiri berfirman "Bukankah dengan mengingati Allah hati jadi tenang". Bagaimana tak berserabut kalau dalam otak penuh dengan dunia...dunia...dunia.

Jangan salahkan Allah sekiranya...
Sering ditimpa penyakit. Darah tinggi,kencing manis,lemah jantung (3 serangkai) lepas tu buah pinggang,kolestrol tinggi, aduhai...banyaknya penyakit. Bagi orang beriman sakit itu kafarah dosa dan bagi orang fasiq sakit itu adalah bala Allah terhadap kejahatannya di dunia jika tak sedar(bertaubat) azab lebih dahsyat akan menanti di akhirat.

Jangan salahkan Allah sekiranya
Anak-anak degil, keras kepala...di sekolah dapat nombur corot sekali. Pasal apa nak salahkan Allah kurniakan anak yang macam tu. Salahkan diri sendiri yang tak pandai nak disiplinkan anak di rumah. Dengan siapa dia berkawan? Merayau di cyeber cafe main game, mak bapak tak kisah.
Umur dah dekat baligh sepatah ayat Quran tak pandai baca, sembahyang apatah lagi pasal apa??? Pasalnya mak bapak pun sama...tak sembahyang.


Salahkan Allah adalah satu jenayah
Di zaman Saidina Umar, ada seorang pencuri ditangkap. Apabila ditanya kenapa dia mencuri, dia menjawab: “Sesungguhnya, Allah telah mentaqdirkan aku untuk mencuri” Saidina Umar berkata: “Potong tangannya, dan sebat dia 40 sebatan”
Saidina Ali yang ada ketika itu terkejut: “Wahai Umar, hudud untuk pencuri memotong tangan. Justeru, apa perlunya pada 40 sebatan?”
“Itu adalah ta’zir(hukuman dari pemerintah) kerana dia menuduh Allah SWT sesuatu yang tidak patut dituduhnya” Umar RA menjawab.
Ini menunjukkan bahawa, tuduhan bahawa Allah telah mentaqdirkan kita keburukan-keburkan, adalah satu jenayah. Kita meletakkan kepada Allah kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan, pada asalnya, kita tidak akan tahu sesuatu perkara melainkan setelah terjadinya ia. Maka, pada ketika itu kita sepatutnya memilih untuk ke arah kebaikan, bukan mengambil keburukan.

22 June 2011

Perbuatan-Perbuatan Yang DilarangDalilnya berdasarkan Hadis yang Shahih dari Rasulullah SAW

1.Sombong: "Tidak termasuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia.


2.Riya' dan Sum'ah: "Siapa saja memperdengarkan amalnya (sum'ah), maka Allah akan menyingkap aibnya pada hari kiamat. Dan siapa saja berbuat riya', maka Allah akan membongkar rahsia hatinya".


3.Perbuatan Keji: "Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang dijauhi atau ditinggalkan oleh manusia kerana takut akan kekejiannya".


4.Dusta: "Celakalah, orang yang mengucapkan (membicarakan) sesuatu perkataan agar orang-orang tertawa kerananya, lalu ia berdusta, celakalah ia, celakalah ia".


5.Dosa dan Fitnah: "Fitnah (dosa) itu dipampangkan ke hati seperti tikar sehelai demi sehelai. Maka hati yang menyerap dosa itu akan membekaskan noda hitam".


6.Tajassus (Memata-matai): "Siapa saja memdengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka benci kepadanya, atau mereka menjauh darinya, maka pada hari kiamat nanti telinganya akan disiram dengan timah yang panas".


7.Gambar: "Sesungguhnya orang yang paling berat seksanya pada hari kiamat nanti adalah pelukis". , "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa didalamnya".


8.Namimah (Adu Domba): "Tidak masuk syurga para pengadu domba". Namimah adalah menyebarkan gosip untuk tujuan merosak atau mencelakai orang lain.


9.Ghibah: "Tahukah kamu apa itu ghibah? Mereka berkata, "Allah dan RasulNya yang lebih tahu." Nabi menjawab, "Kamu menyebutkan tentang saudaramu yang tidak ia suka." Dikatakan, "Bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan itu memang benar ada pada saudaraku? Nabi menjawab, "Jika hal itu ada padanya, maka kamu telah berbuat ghibah, dan jika hal itu tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta padanya".


10.Melaknat: "Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya". , "Bagi orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi ahli syafaat dan syuhada (saksi) pada hari kiamat".


11.Menyebar rahsia hubungan suami isteri
: "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah orang laki-laki yang mengauli isteri, atau wanita yang bercumbu dengan suaminya, kemudian menyebarkan rahsia hubungan intim mereka berdua".


12.Keluarnya wanita dengan wangi-wangian: "Setiap mata berzina, dan wanita yang memakai wangi-wangian lalu melewati majlis, maka ia begini dan begini, yakni (termasuk melakukan) zina".


13.Menuduh seorang Muslim dengan kekufuran: "Seseorang yang berkata kepada saudaranya, 'Wahai kafir', maka ia telah menetapkan hal itu kepada salah satu dari keduanya jika saudaranya itu seperti apa yang dikatakan, jika tidak maka kembali padanya".

14.Orang yang dinasabkan kepada selain bapanya: "Siapa saja mengaku (menasabkan dirinya) kepada selain bapanya, sedang ia tahu, maka syurga haram baginya". , "Siapa saja benci kepada bapanya, maka ia telah kufur".

15.Intimidasi terhadap Muslim: "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mengintimidasi seorang Muslim lainnya". , "Siapa saja mengarahkan pedang kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya sampai ia meletakkan pedangnya".


16.Menganggap (memanggil) sayyid kepada orang munafik dan kafir: "Janganlah kamu mengatakan kepada seorang munafik sayyid; kerana sesungguhnya jika ia menjadi sayyid, Allah SWT murka kepadamu".

17.Wanita menziarahi kubur: "Allah melaknat para wanita yang suka menziarahi kubur". Ummu Athiyah r.a. berkata: "Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, akan tetapi kami tidak dilarang dengan larangan yang keras".


18.Wanita yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya (untuk berhubungan intim) namun menolaknya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba".


19.Menipu rakyat: "Tidaklah seorang hamba yang dipilih Allah menjadi seorang pemimpin, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan syurga baginya".


20.Fatwa tanpa ilmu: "Siapa saja diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya dibebankan kepada orang yang memberikan fatwa kepadanya".


21.Wanita meminta talak: "Wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang benar, maka haram baginya aroma syurga".


22.Mengalungkan loceng pada haiwan: "Malaikat tidak akan menemani sesuatu kelompok yang didalamnya ada anjing dan loceng". Loceng adalah musik (seruling)nya syaitan.


23.Meninggalkan solat jumaat tanpa ada uzur: "Siapa saja meninggalkan solat jumaat tga kali kerana meremehkan (tanpa uzur), maka Allah akan mematikan hatinya.


24.Ghasab tanah: "Siapa saja mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat dari tujuh bumi".


25.Perkataan yang membuat Allah marah: "Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah tanpa ia memperdulikannya, maka dia akan terjatuh bersama perkataan itu ke dalam neraka Jahannam selama tujuh puluh musim gugur".


26.Banyak bercakap tanpa berzikir: "Janganlah banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah, kerana banyak bicara tanpa zikir kepada Allah merupakan kekerasan hati".


27.Wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut (memakai sanggul) dan yang minta disambung rambutnya, juga wanita yang mentatu dan yang minta di tatu (Tattoo)".


28.Pertikaian antara sesama Muslim: "Tidak halal bagi seorang Mukmin untuk meninggalkan (tidak mahu bicara dan tidak mahu bertemu) saudaranya melebihi tiga hari. Siapa saja berseteru dengan saudaranya selama setahun, maka hal itu seperti pertumpahan darah".


29.Tasyabbuh (menyerupai) lawan jenis: Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menyerupai lelaki dan para lelaki yang menyerupai wanita.


30.Orang yang meminta kembali hadiah yang ia berikan: "Orang yang meminta kembali hadiah yang telah diberikan seperti anjing yang muntah lalu menjilatinya kembali". , "Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu lalu memintanya kembali".


31.Mencari ilmu untuk tujuan keduniaan: "Siapa saja mencari ilmu yang bertujuan untuk mendapat keredhaan Allah Azza wa Jalla, namun ia tida memperlajari kecuali untuk mendapat keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapat cium bau syurga pada hari kiamat nanti".


32.Melihat perkara yang diharamkan: "Telah ditetapkan bagi anak Adam bahagiannya dari perbuatan zina, ia pasti akan mendapatkannya; zina kedua mata dengan pandangan, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan dengan perkataan, zina tangan dengan menyentuh dan zina hati dengan berkehendak dan berangan-angan, sedang kemaluan membenarkan dan mendustakan".


33.Khalwat (Berdua-duaan) dengan wanita yang bukan mahram: "Janganlah salah seorang dari kamu berkhalwat dengan wanita, sesungguhnya syaitan akan menjadi orang ketiga".


34.Wanita menikah tanpa wali: "Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil!".


35.As-Syighar (kahwin tukar): Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang itu menikahkan anak perempuannya kepadanya, dan antara keduanya tidak ada mahar.


36.Beramal untuk (mendapat redha) manusia: Allah SWT berfirman "Aku adalah yang paling tidak butuh dengan syirik (persekutuan). Siapa saja beramal dengan amalan yang mempersekutukan Aku di dalamnya, maka Aku tinggalkan ia dan syiriknya."


37.Wanita berpergian tanpa mahram: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk berpergian sejauh perjalanan sehari kecuali bersama mahram".


38.Meratapi mayat: "Siapa saja diratapi (saat meninggal dunia), maka ia akan diseksa sesuai dengan ratapan tersebut pada hari kiamat." Rasulullah SAW melaknat perempuan yang meratapi dan perdengar (suka mencari keburukan orang lain)."


39.Menganggu orang-orang yang solat: "Siapa saja makan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kamil kerana sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam".


40.Sumpah tidak dengan nama Allah: "Siapa saja bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik." , "Siapa saja bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau (Kalau tidak, hendaknya) diam."


41.Sumpah palsu: "Siapa saja bersumpah palsu untuk merebut harta seorang Mukmin dan ia telah berbuat fajir (zalim) kepadanya, maka ia akan bertemu (menghadap) Allah dalam keadaan marah kepadanya."


42.Bersumpah dalam jual beli: "Janganlah kamu banyak bersumpah dalam jual beli, sesungguhnya sumpah itu melariskan dagangan lalu menghanguskannya." , "Sumpah itu dapat melariskan dagangan, akan tetapi dapat menghapuskan (berkat) penghasilan".


43.Tasyabbuh (menyerupai orang-orang kafir): "Siapa saja menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka". , "Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami".


44.Hasad (iri): "Jauhilah sifat iri, sesungguhnya iri itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar". Dalam riwayat lain: 'rumput'


45.Mendirikan bangunan di atas kubur: Rasulullah SAW melarang membangun kuburan, duduk di atasnya, atau mendirikan bangunan di atasnya.


46.Pelanggaran janji dan khianat: "Apabila Allah mengumpulkan orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir pada hari kiamat, maka diangkat dari tiap orang yang melanggar janji dan berkhianat sesuatu bendera, lalu dikatakan: ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan".


47.Duduk di atas kubur: "Sekiranya salah seorang dari kamu duduk di atas bara lalu pakaiannyaterbakar hingga sampai ke kulitnya, hal itu lebih baik baginya daripada duduk di atau kuburan".


48.Ihdad (berkabung) atas kematian: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berihdad (berkabung) lebih dari tiga hari atas kematian seseorang, kecuali atas kematian suaminya".


49.Orang yang membuka pintu permasalahan baru: "Ada tiga perkara, aku bersumpah atasnya dan memberitahukan kepadamu sesuatu perkataan, maka hafalkanlah... dan tidaklah seseorang hamba membuka pintu permasalahan baru, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan".


50.Tanajusy (curang dalam menawarkan dagangan):  Rasulullah SAW melarang penduduk kota menjualkan barang dagangan penduduk kampung. Dan janganlah kamu melakukan najsy (curang dalam menawarkan barang dagangan), dan janganlah seseorang menjual barang yang ada dalam penawaran saudaranya".


51.Mengumumkan barang hilang di dalam masjid: "Siapa saja mendengar seseorang mencari/mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, hendaklah ia mengatakan kepadanya; 'semoga Allah tidak akan mengembalikan kepadamu' ;kerana masjid tidak bangun untuk yang demikian".


52.Lalu di depan orang sedang solat: "Sekiranya orang yang lalu di depan orang solat mengetahui besarnya dosa jika ia melewatinya, tentu menunggu hingga empat puluh (hari) lebih baik baginya daripada ia melewatinya".


53.Meninggalkan solat Asar: "Siapa saja meninggalkan solat Asar, maka terhapuslah amalnya".


54.Lalai dalam melaksanakan solat: "Perjanjian yang terjadi antara kami dan mereka (orang kafir) adalah solat, siapa saja meninggalkan solat maka ia kafir". , "Jarak antara seorang dan syirik adalah meninggalkan solat".


55.Mengajak kepada kesesatan: "Siapa saja mengajak orang kepada kesesatan, maka ia berdosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun".


56.Larangan dalam minum: Rasulullah SAW melarang dari minum dari mulut bejana atau tempat air. Baginda juga menherdik (orang yang) minum sambil berdiri.


57.Minum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak: "Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana/wadah yang terbuat dari emas dan perak, janganlah memakai pakaian yang terbuat dari sutera dan dibaj (seperti sutera), sesungguhnya semua itu bagi mereka (orang kafir) di dunia, dan bagi kamu di akhirat".


58.Minum dengan tangan kiri: "Janganlah salah seorang dari kamu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri; kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri".


59.Memutuskan hubungan silaturrahim: "Tidaklah masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim".


60.Meninggalkan selawat keatas Nabi:  "Celakalah seseorang yang ketika menyebut namaku, lalu ia tidak berselawat kepadaku". , "Orang bakhil (kikir) adalah orang yang menyebut namaku tetapi dia tidak berselawat kepadaku".


61.Menggembar-gemborkan diri dalam perbicaraan: "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hatri kiamat adalah tsartsaruun (para penceloteh/ yang banyak bicara), mutasyaddiquun (yang berbicara dibuat-buat),mutafaihiquun (orang yang berbicara dengan menyombongkan diri)".


62.Memelihara anjing: "Siapa saja memelihara anjing selain anjing pemburu, maka pahalanya berkurang setiap harinya dua qirath".


63.Menyakiti binatang: "Seorang perempuan diseksa kerana kucing, ia mengurungnya hingga mati, maka ia masuk neraka kerana perbuatannya itu". , "Janganlah kalian menjadikan semua yang bernyawa sebagai sasaran untuk sekadar mainan (hobi)".


64.Riba: "Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan dari riba". , "Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sedang ia tahu, maka hal ini lebih berat daripada 36 kali berzina".


65.Pecandu minuman keras: "Tidak akan masuk syurga lima golongan iaitu pecandu khamar, orang yang percaya sihir, pemutus silaturrahim, dukun dan orang yang suka mengungkit".


66.Memusuhi wali-wali Allah: "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Siapa saja menyatakan permusuhan pada waliKu, maka Aku telah mengizinkan waliKu untuk memeranginya".


67.Membunuh orang yang meminta perlindungan di negara Islam: "Siapa saja membunuh jiwa yang dilindungi dengan tanpa haknya, maka ia tidak akan mencium bau syurga, sedangkan aromanya boleh tercium dari jarak sejauh seratus tahun".


68.Penghalang ahli waris dari hak warisnya: "Siapa saja memutuskan (menidakkan/menghilangkan) warisan dari ahli warisnya, maka Allah akan memutuskan warisannya dari syurga pada hari kiamat nanti".


69.Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya: "Siapa saja menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya, mencerai-beraikan kekuatannya dan tidak akan datang dari dunia kecuali apa yang telah digariskan untuknya".

20 June 2011

Empat Faktor Menghambat Rasa Takut Kepada Allah SWT     Para Ulama' menyebutkan, bahawa ada empat faktor yang menyebabkan seseorang tidak takut kepada Allah SWT:

Faktor Pertama: Kelalaian.
     Apabila kelalaian sudah melekat pada hati, maka hati menjadi sukar untuk lurus dan konsisten, bahkan dia enggan untuk berzikir dan tidak peduli untuk selamanya.

     Allah SWT telah menjelaskan bahawa ada sebahagian manusia yang mempunyai hati, tetapi mereka tidak memahami sesuatu dengannya. Mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Mereka juga mempunyai penglihatan, tetapi mereka tidak melihat dengannya.

Allah SWT berfirman: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati... (Qaf: 37)

     Setiap manusia mempunyai hati, akan tetapi hanya sebahagian sahaja yang mempunyai hati yang hidup. Sementara sebahagian lagi mempunyai hati yang sakit.

Allah SWT berfirman: .....ataukah hati mereka terkunci? (Muhammad: 24)

     Apabila kelalaian sudah meliputi hati, maka dia akan melupakan janji Allah SWT dan lupa untuk berzikir kepadaNya. Sekalipun kamu menasihatinya, dia tidak akan memahami dan tidak akan memikirkannya, kerana hatinya sudah tertutup, maka untuk selamanya dia tidak akan sedar dan dapat berfikir.

Faktor Kedua: Kemaksiatan.
     Kerana kemaksiatan adalah faktor utama yang akan menghalangi seorang hamba daripada Allah.

Allah SWT berfirman: .....gelap-gelita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) sesiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. (An-Nur: 40)

     Apabila kemaksiatan sudah banyak, hati semakin gelap dan tidak berfungsi. Pertama, kemaksiatan akan menimbulkan kesempitan, lalu menimbulkan kegelapan, akhirnya hati akan tertutup. Tertutupnya hati merupakan tahap akhir dan itulah musibah yang menimpa orang-orang kafir. Sedangkan kerasnya hati menimpa orang yang fasiq dan dorongan nafsu menimpa hati orang beriman.

     Oleh kerana itu, dalam kitab Shahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadaNya, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak seratus kali setiap hari. (Muslim, no.2702 dan Ahmad, no.17391)

     Dalam riwayat lain dikatakan: Lebih daripada tujuh puluh kali.

     Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Aghar Al-Muzani r.a., bahawasanya Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, bertaubatlah dan mintalah ampun kepada Allah, kerana hati saya terasa sempit dan gundah. Dan saya meminta ampun kepada Allah sebanyak seratus kali setiap hari. (Muslim, no.2702 ; Ahmad, no.17827 dan Abu Daud, no.1515)

     Sedangkan mengenai kegelapan, Allah SWT berfirman: Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. (Al-Muthaffifiin: 14)

     Maksudnya; bahawa hati mereka menjadi gelap dan tertutup, ini mencakupi orang yang fasiq dan orang kafir.


Faktor Ketiga: Menimbulkan Kurangnya Rasa Takut Kepada Allah dan Bahkan Hilangnya Rasa Takut Adalah Berlebih-lebihan Dalam Hal-Hal Yang Mubah (Boleh).
     Disinilah kebanyakkan manusia terjatuh dan terjerumus. Seperti bermegah-megahan dan memperbanyakan kekayaan duniawi, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Bahkan mengutamakan dunia daripada tuntutan-tuntutan akhirat dan tuntutan-tuntutan Allah SWT.

Faktor Keempat: Menyia-yiakan waktu.
     Barangkali perkara utama yang akan dihisab daripada seorang hamba pada hari qiamat kelak adalah waktu yang dia sia-siakan di hadapan Allah SWT.

     Kebanyakkan kaum Muslimin tidak membuat perhitungan dengan waktu mereka. Justeru mereka lebih sibuk menhitung-hitung wang, harta, dinar dan dirham, sehingga hari-hari dan malam-malam mereka berlalu, sementara mereka tidak pernah memikirkannya.

     Oleh kerana itu, Allah SWT berfirman: Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (sahaja), dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arasy yang mulia. (Al-Mu'minun: 115-116)

     Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: Kedua kaki seorang hamba tidak akan tergelincir di hari qiamat kelak, sehingga ia ditanya tentang empat perkara: (Tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan? Tentang umurnya, untuk apa di manfaatkan? Tentang ilmunya, apa yang dia perbuat dengannya? Dan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan?)" (At-Tirmidzi, no.2517 dan Ad-Darimi, no.537. Lihat Majma' Az-Zawa'id, no.18371 dan At-Targhib wat-Tarhib, no.210)

     Oleh kerana itu, dalam kitab Shahih Al-Bukhari, Abdullah bin Abbas r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada dua ni'mat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia; ni'mat kesihatan dan ni'mat waktu luang (kosong). (Al-Bukhari, no.6412; Ahmad, no.2336, 3197 dan At-Tirmidzi, no.2304)

     Cara terbaik untuk memanfaatkan waktu adalah dengan menjalankan segala kewajipan.

     Tatkala Ibnu Taimiyyah ditanya tentang apakah penyelesaian daripada penyakit syubhat dan syahwat? Dia menjawab: Barangkali perkara yang paling efektif untuk mengubati penyakit ini adalah memperbaiki ibadah-ibadah yang wajib, sama ada yang zahir mahupun yang batin."

      Maksud daripada memperbaikinya secara batin, iaitu kamu sentiasa mengikhlaskan maksud daripada semua amal perbuatanmu hanya kerana Allah semata-mata. Jika kamu sudah menegakkan kedua kakimu untuk sembahyang, kamu mesti mengingatinya bahawa kamu akan berdiri seperti ini kelak di hadapan Allah SWT. Beginilah cara mengikhlaskannya secara batin. Sedangkan maksud daripada memperbaikinya secara zahir, iaitu kamu sentiasa mengikuti ajaran (sunnah) Rasulullah SAW.

     Setelah ibadah-ibadah yang wajib, kamu membekali dirimu dengan ibadah-ibadah yang sunat. Tidaklah seorang hamba bersujud sekali sahaja kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat darjatnya.

     Ibnu Jauzi, dalam kitab Shaidul Khathir berkata: "Oh..... betapa aneh sekali orang yang mengetahui dia akan mati, mengapa dia tidak menjadikan setiap nafasnya untuk ketaatan kepada Allah?"

     Dia juga berkata dalam hadith shahih, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mengatakan "Subhanallahil 'azimi wa bihamdih" (Maha Suci Allah yang Maha Agung dan bagiNya segala puji), di syurga dia akan memperolehi satu pohon kurma. (At-Tirmidzi, no.3464, 3465; An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, no.10561; Ibnu Hibban, no.803; Al-Hakim, no.1883, 1924. Lihat Al-Misykat, no.2304)

     Lalu beliau berkata: Oh.....Maha Suci Allah, berapa banyak pohon kurma yang telah kita sia-siakan, kerana kita tidak bertasbih kepada Allah SWT."

     Pada jilid ke-10 daripada kitab Majmu' Al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah pernah ditanya oleh Abul Qasim Al-Maghribi: "Cuba tunjukkan kepadaku, ibadah apakah yang paling mulia setelah ibadah-ibadah wajib?" Ibnu Taimiyyah menjawab: "Ibadah yang paling mulia dan utama setelah ibadah-ibadah wajib adalah zikir kepada Allah. Ini adalah ibadah paling mudah. Begitulah kira-kira ijma' ulama'."

     Oleh kerana itu, Allah SWT berfirman: .....Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Ar-Ra'd :28)

     Allah SWT juga berfirman: Kerana itu, ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat (pula) kepadamu..... (Al-Baqarah: 152)

     Di sini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kalian semuanya untuk sentiasa memelihara waktu dengan berzikir kepada Allah SWT.

Dipetik dari: Buku Ihfazillah yahfazka.

Perjuangan Untuk Berubah


Banyak orang yang mengeluh, sulitnya untuk mengubah orang lain. Tetapi tahukah wahai saudaraku, bahawa yang paling sulit sebenarnya adalah untuk mengubah diri sendiri. Bila diri sendiri sukar diubah, apatah lagi mahu menuntut orang lain untuk berubah?
Masalahnya, ada juga orang yang sudah ingin berubah, tetapi keadaannya belum membenarkannya untuk berubah. Ada juga yang sudah mula untuk mengubah perangai negatifnya, mengubah sifat buruknya, tetapi langsung tidak mendapat penghargaan dan perhatian dari orang terdekat dengannya. Akibatnya, dia merasa sia-sia berubah diri…

Ada juga yang berani mencari perhatian dari sekitarnya, maksud hatinya mahu memberitahu pada dunia kalau dia sudah berubah. Tetapi cemuhan dan kata-kata sinis yang dihadapinya. Ada yang akhirnya trauma untuk berubah kerana dikatakan hipokrit.
Kenapa kita harus mencemuh seseorang dahulunya freehair, sekarang berubah memakai tudung?
Kenapa mahu disindir orang yang dahulunya tidak solat, sudah rajin mengunjungi rumah Allah?
kenapa?

Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, kita harus “Menghargai” Perjuangan seseorang untuk mengubah dirinya, dengan memberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki dirinya. Berikan sokongan moral, dan dorongan kepada mereka yang ingin memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan seterusnya ‘hubungan’ yang kurang harmoni menjadi hubungan yang jauh lebih mesra. Berikan kesempatan bagi mereka yang ingin menjalin kembali tali-tali persahabatan yang telah putus..

Mudah untuk mencari musuh, tetapi sulit untuk mencari sahabat; mudah mencari pasangan hidup baru, tetapi sukar mempertahankan pasangannya sendiri; mudah mencari cinta nafsu, tetapi sulit mencari cinta yang ikhlas; mudah menyalahkan orang lain, tetapi sukar melihat kesalahan sendiri; mudah untuk berpisah, mengapa sukar untuk ‘bersatu’ lagi?
Mudah memberi ‘label’ pada seseorang, tetapi mengapa sukar mencabut ‘label’ yang sudah diberikan?

Bila anda seorang pejuang, maka akan sangat mengerti erti sebuah pengorbanan. Bila anda adalah seorang yang senang berkorban, maka anda akan sangat mengerti erti menjadi ‘korban’ itu sendiri. Apapun pengorbanan dan perjuangan anda, semua itu tidak akan sia-sia… Dan ingatlah, bila orang-orang masih sukar menerima anda, dari sudut lain, pasti banyak yang menanti kebaikan anda.
Yang paling penting, Allah sentiasa menerima segala pengorbanan hambanya kearah kebaikan.

Itulah adalah sebaik – sebaiknya, berubah kerana Allah.

Bila sahabat, pasangan anda yang lalu, tidak dapat kembali disisi lagi, jangan khuatir, pasti masih banyak orang yang ingin menerima anda menjadi sahabat, saudara, ataupun pasangan anda. Jangan menyerah… Tiada seorang pejuang yang mudah menyerah…
Semoga semua orang yang berhubungan dengan kita, akan dapat menghargai perjuangan kita  untuk melangkah ke arah yang lebih terang, baik, damai, dan tenang..  Masa lalu biarlah berlalu, sambutlah masa depan yang ceria, dengan memperbaiki diri kita yang sekarang.Tidak perlu dengar “apa kata orang” tetapi dengarlah “apa kata hati mu”
Tentunya,  mendengar dari  kata hati yang tidak akan ‘makan hati’…

19 June 2011

Cermin Hati...


Kita selalu memerlukan sebuah cermin untuk menilai seberapa panjang rambut kita, seberapa banyak jerawat yang menghiasi wajah kita, seberapa kedut kemeja yang kita pakai, atau sekadar memastikan apakah hari ini letak telinga sebelah kiri adalah sama dan seimbang dengan telinga sebelah kanan,dan sebagainya..

“Buruk rupa, cermin dibelah.”

Kalimat sakti ini seolah menyindir mereka yang enggan menerima sebuah kenyataan pahit bahawa pada dirinya terdapat perkara yang (mungkin) bertentangan dengan nilai estetika mahupun etika manusia kebanyakan, kerana pada kenyataannya cermin selalu jujur memantulkan objek di depannya dan (atau) merefleksikan kembali tanpa hipokrit.

Saya menemui salah satu cermin yang sebenarnya sudah ALLAH selipkan untuk kita temui sewaktu di saat-saat tertentu ketika saya memerlukannya. Setiap tarikan nafas, menjelma istighfar yang membawa saya kembali menemui kenyataan sejati bahawa diri yang daif ini amat sangat lemah, kecil, dan hampir tak bererti.

Jika Nabi Muhammad SAW yang maksum dan mahfudz beristighfar setiap hari kepada ALLAH sebanyak 70 kali dengan genangan airmata.

Jika Abu Bakar pernah memegang lidahnya sambil mengatakan “Lidah inilah yang menjerumuskan aku ke dalam banyak lubang (kesalahan).” sehingga dia sering menangis dan berharap boleh menjadi pohon yang dimakan dan dilumat saja tanpa diminta untuk bertanggungjawab.

Jika Umar pernah didapati pada suatu malam memukul kedua kakinya dengan kayu seraya berkata, ”Apa yang sudah ku kerjakan hari ini.”

Jika Usman setiap kali berhenti pada suatu perkuburan selalu menangis sehingga air mata membasahi janggutnya, demikian juga halnya Ali yang sentiasa menangis kerana takut akan datangnya hari dimana segala sesuatu akan diperhitungkan.

Mengapa saya tidak terganggu dengan perkara itu? Hei… Apa yang terjadi dengan saya? Iblis mana yang telah menyelitkan rasa ujub dan takabbur ke dalam rongga hati hingga tanpa sedar diri ini seakan larut dan terbawa, bahkan memandang diri yang lemah ini dengan kekaguman?

Saya bersyukur ALLAH telah mengirimkan seorang sahabat di sepertiga malam terakhir yang pada dirinya saya temukan “cermin” yang dengan cermin darinya saya dapat melihat luka-luka yang ada di dalam jiwa saya. Luka-luka yang selama ini mungkin telah saya abaikan.

“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati kerana takut akan azab Tuhan mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun). Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.” (Surah Al-Mu’minuun: 57-60)

4 Faktor Menghadirkan Rasa Takut Kepada Allah


     Ada empat faktor yang dapat menghadirkan rasa takut kepada Allah SWT pada diri seorang hambaNya yang beriman. Apabila dia mengingati dan merenungkan keempat-empat perkara ini, dia akan memperolehi kelembutan hati dan akan mengingati janji dan pertemuan dengan Allah SWT.

     Faktor Pertama: Ziarah ke kubur, kerana di sana terdapat anak-anak, cucu-cucu dan nenek-moyang. Di sana juga terdapat para kekasih, teman dan sahabat.

      Seorang penyair menuturkan:

      Itulah kematian yang tidak ada tempat berlindung dan lari darinya
      Jika yang satu diturunkan dari kerandanya, maka yang lain akan menaikinya
      Kita terus buat angan-angan dan berharap memetik hasilnya
      Namun ketuaan yang membinasakan lebih dekat dari apa yang kita angan-angankan
      Kita bangun gedung-gedung yang menjulang tinggi
      Padahal kita tahu bahawa kita pasti mati dan gedung-gedung itu pasti hancur


     Oleh kerana itu, Rasulullah SAW bersabda: Ziarahlah ke kubur, kerana dia akan mengingatkan kepada kematian.

     Pada lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dikatakan: Sesungguhnya kubur dapat mengingatkan kalian pada negeri akhirat.

      Tatkala Rasulullah SAW menziarahi tempat permaqaman, Baginda bersabda: Kesejahteraan bagi kalian, wahai para penghuni tempat orang-orang yang beriman dan kami insya'Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah didahulukan dan yang mengakhirkan di antara kita semua.

      Pada riwayat lain ada tambahan: Kami memohon kesihatan dan afiat untuk kita semua. (Al-Bukhari, Ahmad & Nasa'i)

      Para salafus shalih terdahulu seringkali menziarahi kubur.

      Mutharrif bin Abdullah As-Sakhir (dia salah seorang salafus shalih terkemuka) dalam biografinya mengatakan: Saya datang dari bukit Bahsrah menuju negeri Bahsrah untuk melaksanakan sembahyang Juma'at di masjid Jami' Bahsrah. Saya datang sejak malam hari. Jika saya datang pada malam hari, saya akan menziarahi kubur. Saya selalu mengucapkan salam dan berdo'a yang banyak untuk mereka. Namun pada suatu malam lantaran hujan turun dengan lebatnya dan udara yang sangat dingin, aku tidak pergi untuk berdo'a dan memberi salam. Di kala saya tidur malam itu, saya bermimpi bertemu dengan seorang lelaki daripada penghuni kubur tersebut, dia berbicara kepada saya dan berkata: "Wahai Matharrif, pada malam ini kamu tiada melantunkan do'a untuk kami. Demi Allah, tiada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya Allah menerangi kubur kami selama seminggu dengan do'amu itu."

      Oleh sebab itu, salah seorang salafus shalih (iaitu; Muhammad bin Wasi') berkata: Saya melalui di sebuah kawasan kubur dan berkata: "La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah." Tiba-tiba saya mendengar suara dari kubur tersebut berkata: "Wahai Muhammad bin Wasi', bekalilah dirimu dengan kalimah itu. Demi Allah, jika kamu mengetahui pahalanya, kamu akan mangucapkannya pada setiap nafasmu. Sesungguhnya kami sudah terhalang daripada kalimah Laa Ilaha Illallah, kami tidak mampu lagi mengucapkannya."

      Siapakah yang akan melaksanakan sembahyang untukmu jika kamu tidak melaksanakan sembahyang dalam hidupmu?

      Siapakah yang berpuasa untukmu jika kamu tidak berpuasa?

      Siapakah yang akan membayarkan sedekah (zakat)mu?

      Siapakah yang akan memperbaiki budi pekertimu?

      Siapakah yang akan memberi kebaikan kepadamu?

      Sesungguhnya amal perbuatan sudah terputus dan hanya amal shalih inilah yang sentiasa dekat dan berguna di sisi Allah SWT.


Faktor Kedua: Selalu mengingati kematian, sama ada di pagi hari mahupun di petang hari. Bahkan, ketika ia akan berbaring di tempat tidurnya.

      Fatimah binti Abdul Malik, isteri daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz r.a. berkata: Apabila Umar hendak berbaring ke tempat tidurnya, dia menggigil seperti burung yang kedinginan. Saya bertanya: "Wahai Amirul Mu'minin, mengapa tuan belum tidur lagi?" Umar r.a. menjawab: "Bagaimana mungkin saya boleh tidur, sesungguhnya katil ini telah mengingatkanku kepada kubur."

      Imam Az-Zahabi meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri bahawa dia pernah membaca firman Allah SWT: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. (At-Takatsur: 1-2)

      Selepas sembahyang Isya' hingga sembahyang Subuh, apabila dia beranjak untuk tidur, dia berkata: "Bagaimana mungkin saya boleh tidur, sementara kubur sudah berada di depan saya?"

Faktor Ketiga: Selalu mengingati, bahawa azab Allah SWT sangat pedih. Jika Allah mengazab hambaNya, Dia tidak akan mengasihinya sedikitpun. Jika Allah menyeksa hambaNya, Dia menyeksanya dengan seksaan yang sangat pedih.

      Oleh kerana itu, Khalifah Umar bin Al-Khaththab r.a. dalam suratnya kepada para gabenornya, berkata: "Ketahuilah, bahawa seksa Allah sangat pedih, apakah kamu telah melupakannya?"

      Umar bin Abdul Aziz r.a. berkata kepada Adi bin Artha'ah: "Wahai Dzat yang Maha Suci, apa yang membuat anda berbuat zalim dan bertindak sewenang-wenang? Tidakkah kamu pernah melintasi kawasan kubur? Tidakkah kamu mengetahui bahawa azab Allah SWT itu sangat pedih?"

      Menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah dan mengingatiNya adalah faktor ketiga yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah SWT.

Faktor Keempat: Sentiasa waspada terhadap pandangan Allah SWT. Ibnu Taimiyyah berkata: "Hati adalah rumah Allah. Rumah ini tidak akan baik, tidak akan kukuh dan tidak akan berkata jujur kepada Allah, melainkan kamu memperhati dan menyedari bahawa Allah SWT melihatmu."

      Apabila Imam Ahmad bin Hanbal masuk kedalam rumahnya, dia duduk bersila sendirian, penuh dengan kekhusyu'an dan rasa takut yang amat sangat. Mereka bertanya kepadanya: "Wahai Imam, kalau tuan duduk bersama orang ramai kamu tidak khusyu', tetapi kalau tuan duduk sendirian, tuan sangat khusyu'?" Dia menjawab: Allah SWT berfirman (hadith Qudsi): "Aku adalah teman duduk bagi orang yang mengingatiKu." Bagaimana mungkin saya tidak khusyu' dengan Allah SWT?"

      Inilah salah satu faktor yang paling penting dan utama untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah SWT, iaitu hendaklah seorang mu'min memperhatikan dan menyedari bahawa pandangan dan pengawasan Allah SWT sentiasa menyertainya di mana sahaja. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila kamu tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu." (Al-Bukhari & Muslim)

Dipetik dari: Buku Ihfazillah yahfazka

14 June 2011

Kiamat Makin Hampir


Bukti kecil sudah habis keluar dan kini ulama' meramalkan tragedi besar-besaran.

Sebut sahaja mengenai dunia akhir zaman atau lebih dikenali hari kiamat, pasti semua orang  di dunia ini akan berasa gerun mendengarnya. Pelbagai gambaran dan persoalan akan bermain dalam kotak fikiran mereka.
     Mungkinkah bumi ini bakal hancur seperti yang diimaginasikan dalam beberapa filem barat bertajuk The day after tomorrow, Knowing, Amageddon, 2012 atau lebih teruk daripada semua itu. Mahu atau tidak, tiada satu makhluk pun di muka bumi ini dapat melarikan diri atau melawan hari kiamat. Hari penghabisan itu pasti akan menjelma namun masa dan tarikh kiamat secara tepat tiada siapa yang mengetahuinya kecuali Allah SWT.
     Menurut seorang penulis antarabangsa, Imran N. Hosien, ungkapan dunia akhir zaman juga boleh diistilahkan sebagai akhir usia atau kemuncak kepada akhir sejarah. "Sebelum kedatangan hari kiamat, Nabi Isa akan kembali ke dunia ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. dan ini adalah salah satu daripada 10 tanda besar kiamat," katanya pada satu wacana bertajuk Kitab Suci Al-Quran dan Tanda-Tanda Akhir Zaman di Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam baru-baru ini.
     Ujar beliau, al-Quran menguatkan lagi kisah kembalinya Isa ke bumi sebagai tanda segala tanda bagi hari terakhir.
     "Tercetus kacau-bilau dan ketidakadilan sesama manusia selain kejadian gempa bumi semakin banyak dan dahsyat," jelasnya. Mengikut buku tulisan Imran bertajuk Signs Of The Last Day In The Modern Age, antara tanda besar kiamat yang lain pula adalah dajal dibebaskan, yakjuj dan makjuj dibebaskan, kehadiran asap dan kemunculan d'abbatul ard iaitu makhluk dari bumi di Tanah Suci.


Yahudi Perintah Dunia
     Mengulas lanjut, Imran cuba mengaitkan petanda tersebut dengan beberapa rentetan peristiwa yang telah berlaku pada masa kini. Dalam sebuah lagi buku karangan Imran bertajuk Jurusalem In The Quran, beliau memperincikan dajal termasuk impian terbesar kaum yahudi selama 2,000 tahun yang mahu kembali ke Tanah Suci dan memerintah semula negara Israel.
     "Pada masa ini, impian orang Yahudi seolah-olah hampir tercapai kerana mereka sudah kembali ke Tanah Suci Baitulmuqadis dan bebas melakukan apa sahaja termasuk penindasan dan kekejaman terhadap penduduk Palestin.", "Negara Israel berjaya dibentuk pada tahun 1948 dan diiktiraf menjadi pelindung kepada negara terbabit," Ujar beliau
     Sekarang impian agung golongan zionis itu adalah untuk menjadi negara yang memerintah dunia dan melantik seorang raja yang memerintah dari Baitulmuqadis. Mengikut sangkaan kaum Yahudi itu, impian tersebut tidak mungkin tercapai tanpa kehadiran Al-Masih. Namun apabila dilihat dari sudut Islam, Al-Masih itu adalah dajal (Al-Masih palsu) yang berjaya menipu orang-orang Yahudi bahawa bantuan dari tuhan telah membolehkan mereka hampir kepada impian ini.
     Selain dajal, pergerakan bumi di timur dilihat berlaku apabila bencana tsunami melanda bahagian Asia Tenggara sehingga mengakibatkan kematian ratusan ribu nyawa manusia pada 2004. "Kehadiran asap pula bukan sahaja dilihat kepada kejadian kabus atau jerebu sebaliknya turut melibatkan pencemaran alam sekitar sehingga berlakunya kepanasan global. Keadaan ini semakin dirasai pada hari ini dan impaknya kita telah lihat seperti banyaknya kejadian bencana seperti gempa bumi, banjir dan taufan," Katanya.
     Bagaimanapun, beberapa tanda-tanda kecil menjelangnya kiamat sudah dapat dilihat jelas pada hari ini. Antara tanda kecil kiamat seperti zina bermaharaja lela sehingga menyebabkan ramai anak luar nikah dilahirkan. Sebagai contoh keruntuhan moral di negara Israel sendiri sangat dahsyat sehingga kegiatan perhambaan seks kini subur di sana. "Hal ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai perbuatan mulia dan nyata sekali bahawa sebuah masyarakat jahiliyah kini menghuni Baitulmuqadis," Katanya.
     Dari segi ekonomi pula, amalan riba yang dikenali sebagai kegiatan memberi pinjaman wang pada kadar faedah tertentu semakin berleluasa di seluruh dunia.

Malapetaka Riba
     Riba diharamkan Allah manakala Rasulullah s.a.w. mengingatkan umat Islam terhadap bahaya riba kerana ia merupakan senjata paling utama atas keruntuhan ummah. "Kegiatan riba secara universal telah pun berlaku dan menjadi kenyataan pada hari ini namun malangnya mereka tetap mengisytiharkan sebagai negara yang mengamalkan ciri-ciri Islam dan Syariah. Di serata dunia hari ini, negara-negara sekular menghalalkan penggunaan duit kertas yang sentiasa susut nilainya menyebabkan kekayaan sesebuah masyarakat lenyap dan lebih malang lagi terpaksa menjadi hamba," jelasnya.
     Katanya, sistem ekonomi dunia hari ini turut menyaksikan bahawa kekayaan tidak lagi akan dinikmati oleh semua golongan secara sama rata. Di seluruh dunia hari ini, golongan yang kaya akan terus kaya dan yang miskin pula terbelenggu dalam kemiskinan selama-lamanya.
     Apa yang nyata kini, berdasarkan ajaran Islam, hari kiamat adalah hari semua manusia dibangkitkan selepas kematian dan segala amalan ketika di dunia dihitung. Bagi mereka yang berbuat baik dan beramal soleh diberi ganjaran Syurga dan bagi mereka yang ingkar dibalas Neraka.
Artikel Dari Akhbar Kosmo! (Ahad 12 Jun 2011)

09 June 2011

Hukum Mengungkit-ungkit Pemberian Dan Menyakiti Hati Si Penerima

 

Larangan Mengungkit-ungkit Pemberian dan Menyakiti Perasaan si Penerima

Allah SWT berfirman, “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah maha kaya lagi Maha penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima),” (Al-Baqarah: 262-264).
Dari Abu Dzarr r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, “Tiga macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih.” Rasulullah mengulangi perkataan itu tiga kali. Abu Dzarr berkata, “Celaka dan merugilah mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki, mannan (orang yang mengunkit-ungkit pemberian) dan orang yang menjajakan dagangannya dangan sumpah palsu,” (HR Muslim (106).
Dari Abu Umamah r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Tiga macam orang yang Allah tidak akan menerima dari mereka tebusan ganti rugi, ‘Anak yang durhaka terhadap orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang mendustakan takdir’,” (Hasan, HR Ibnu Abi ‘Ashim dalam kitab as-Sunnah [323], ath-Thabrani dalam Kabiir [7547]).
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Tidak masuk syurga anak zina, mannan (orang yang mengungkit-ungkit pemberian), anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan pecandu khamer (minuman keras),” (Hasan, HR Ahmad [II/203], ad-Darimi [II/112], Ibnu Hibban [3383]).

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Tiga macam orang yang tidak masuk syurga, Anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang candu meinuman keras dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya,” (Shahih, HR an-Nasa’i [V/80-81], Ahmad [II/134], al-Hakim [IV/146-147], al-Baihaqi [VIII/288], al-Bazzar [1875], Ibnu Hibban [7341]).
Kandungan Bab:
1. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti si penerima merupakan sifat orang bakhil, karena dia merasa takjub dengan pemberiannya. Ia pun merasa pemberiannya adalah perkara yang besar meskipun sebenarnya kecil. Lalu ia iringi dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati si penerima karena ia mengira dirinyalah yang telah memberi.
2. Haram hukumnya al-mann (mengungkit-ungkit pemberian) dan al-adzaa (menyakiti si penerima). Karena kedua sifat ini membatalkan rasa syukur dan dapat menghapus pahala amal, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, mengungkit-ungkit pemberian dapat merusak seluruh kebaikan yang telah engkau berikan, seorang yang mulia apabila memberi tidaklah menyertakan pemberiannya dengan mengungkit-ungkit.
Perkataan yang elok lebih beik daripada shadaqah yang diiringi dengan al-mann dan al-adzaa, berdasarkan firman Allah SWT, “Pekataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah ahakaya lagi Mahapenyantun,” (Al-Baqarah: 263).
Benarlah perkataan Abu Bakar al-Warraq di bawah ini. Berbuat baiklah sebaik-baiknya, di manapun dan kapanpun, perbuatan hamba haruslah bersih dari al-mann.
3. Infak fi sabilillah termasuk perbuatan ma’ruf yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan melindungi kita dari keburukan-keburukan, hendaklah amal tersebut benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah semata. Allah SWT berfirman, “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati,” (Al-Baqarah:262).


Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 1/601-602.

05 June 2011

Bila MemujiMemberikan pujian kepada orang lain adalah termasuk di dalam komunikasi. Saya ingin menyentuh mengenai cara memberi pujian kepada orang. Ini kerana kadang-kadang, dengan pujian kita itu mampu menaikkan semangat orang dan kadang-kadang boleh merosakkan hidup mereka juga.
Dalam Islam, sesungguhnya pujian semata-mata kerana Allah, dan untuk Allah jua.
Islam melarang kita memberi pujian yang melampau kepada manusia kerana bimbang akan timbulnya perasaan riak dan takbur. Bahayanya memberi pujian ada dinyatakan di dalam hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
Diriwayatkan, Rasulullah s.a.w mendengar seorang lelaki memuji seorang lelaki lain, lantas Baginda s.a.w bersabda yang maksudnya:
"Malang kamu! Sesungguhnya kamu sudah memotong lehernya! Kemudian Baginda s.a.w menambah: "Sekiranya seseorang daripada kamu tidak dapat mengelak daripada memuji temannya maka hendaklah dia berkata, saya kira begini, jangan sekali-kali dia menyucikan seseorang mengatasi Allah." [Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim]

Ini menunjukkan sekiranya kita mahu memberi pujian kepada seseorang, kita kena dahulukan dengan pujian kepada Allah. Kerana segala pujian itu, kita tujukan kepada Allah dan sesungguhnya segala kelebihan yang ada pada seseorang itu diberi oleh Allah s.w.t. Dengan itu, teman atau orang yang mendengar pujian itu akan sedar bahawa dia tidak memiliki apa-apa sekiranya tidak dikurniakan Allah dengan segala kebaikan atau kelebihan tersebut.
Pujian yang diberi itu kadang-kadang membuatkan orang yang mendengarnya mempunyai dua keadaan. Samada senang dengan jawapan itu atau terkadang tidak tahu apa nak dijawab/ serba salah.
Contoh selalu yang kita dengar:
"Awak ni cantiklah."
Jawapan yang selalu kita dengar:
"Eh, ye ke?" dan sebagainya.

Bagi mereka yang memang menanti untuk dipuji akan merasa gembira dan kegembiraan itu akan ditakuti membawa kepada dosa. Ia mampu untuk menjadikan orang tersebut berbangga diri dan merasakan dirinya saja yang terbaik. Mafhum hadis Rasulullah s.a.w. :
"Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kamu ialah kagum kepada buah fikiran dan diri sendiri. Sesiapa yang mendakwa dia orang yang beriman, maka sebenarnya dia kafir. Dan sesiapa yang mendakwa dia orang yang berilmu, maka sebenarnya dia jahil. Dan sesiapa yang mendakwa dia ahli Syurga, maka sebenarnya dia ahli neraka." [Hadis riwayat Ibn Marduwaih]
Namun begitu, kita perlu membezakan antara memuji (ada udang sebalik batu) dengan memberikan pengiktirafan dan penghargaan. Memberikan pengiktirafan dan penghargaan digalakkan bertujuan memberi galakan, melebarkan silaturahim dan mengeratkan kasih sayang.

Niat perlu dijaga sepanjang waktu. Contoh pujian atau penghargaan kepada isteri/ suami dan anak-anak, teman-teman atau sesiapa sahaja.
Dan seeloknya kita mengucapkan ucapan tahniah sekiranya sesuatu kebaikan yang dia terima sebagai penghargaan.
Oleh itu, mulai sekarang mari kita sama-sama melakukan perubahan. Kita memberi pujian secara ikhlas kepada anak-anak kita, pasangan, teman-teman atau sesiapa saja dengan pujian terhadap Allah dahulu dan seterusnya memberikan penghargaan kepada mereka.
Cara beri pujian. "Masya-Allah, cara awak menyampaikan ucapan tadi sangat berkesan, tahniah."
Dan sekiranya kita yang menerima pujian, teruskan lah memuji Alllah, kembalikan pujian itu kepada Allah, kerana kita tiada punya apa-apa kerana semua yang kita miliki adalah pinjaman daripada Allah jua.
Cara menjawab: "Alhamdulillah. Milik Allah jua. Saya cuma menyampaikan yang terbaik."
Oleh itu, sama-samalah kita menjaga lisan kita agar peribadi kita sentiasa dalam keadaan baik dan mendapat berkat Allah, walaupun perkara itu jarang kita perasan dan tidak pernah terfikir dengan perkara-perkara kecil, mungkin akan menjadi bonus untuk timbangan kita di Padang Mahsyar nanti, Ameen.
Saya akhiri dengan terjemahan ayat:

"Segala puji hanya untuk Allah, Pencipta dan Penguasa seluruh alam." [Surah al-Fatihah, ayat 2]

-Artikel Iluvislam.com

03 June 2011

Hukum Ambil Barang Yang DijumpaiSudah jatuh ditimpa tangga, itulah yang boleh dikatakan kepada pemilik wang syiling RM75,000 yang mengalami kemalangan di Kilometer 244 Lebuhraya Utara-Selatan (Plus), dekat susur keluar Pedas. Menurut laporan akhbar-akhbar tempatan, orang ramai dikatakan berpusu-pusu menghentikan kenderaan mereka, sebahagiannya bukan untuk menolong mengutip dan mengembalikan wang yang berteraburan itu tetapi sebaliknya mengambil dan melarikan semua wang syiling yang dikutip.
Tentunya penghargaan wajar diberikan kepada mereka yang datang membantu tetapi bagi mereka yang mengambil kesempatan melarikan wang terbabit, kejadian seperti ini amat mendukacitakan dan jelas memperlihatkan betapa rakusnya nafsu keinginan kepada wang.
Mereka sama sekali tidak mengendahkan persoalan hukum. Demikian amaran Nabi Muhammad: “Akan sampai satu zaman dimana manusia tidak lagi menghiraukan dari sumber mana diperolehi hartanya, sama ada dari yag halal atau yang haram” (Riwayat Al-Bukhari)
Lebih teruk dari itu, tiada lagi rasa ‘malu’ dan hiraukan kecederaan tuan punya wang yang berada di tempat yang sama. Mereka juga tidak menghiraukan keselamatan diri mereka sendiri sehingga dilaporkan ada yang mengutipnya di tengah-tengah lebuh raya, sehingga terpaksa akhirnya pihak berkuasa menutup laluan bagi memastikan tiada kemalangan nyawa akibat kerakusan itu.
HUKUM BARANG JUMPA
Bayangkan di dalam Islam, setiap harta yang dijumpai dan tidak diketahui pemilik pun tidak boleh kita nikmati sebelum melalui proses tertentu. Harta yang ditemui tanpa diketahui pemilik dinamakan ‘Luqatah’ di dalam ilmu Fiqh Islam.
Nabi menyatakan: “Barangsiapa yang menumpai sesuatu harta, maka wajiblah dia memaklumkannya (bersaksi) dia menjumpainya kepada orang yang adil atau pihak berkuasa, tidak boleh sama sekali dia menyembunyikan dan menghilangkannya. Sekiranya dapat dijumpai pemiliknya wajiblah dia mengembalikan wang terbabit, jika gagal maka harta tadi adalah dikira milik Allah dan boleh disedeqahkan kepada sesiapa yang diingini.” (Riwayat Abu Daud)
Imam Al-Khattabi menghuraikan, ia hanya boleh dimanfaatkan oleh yang menjumpainya setelah mencari pemilik tersebut dalam tempoh satu tahun. (Aunul Ma’bud, hlm 101).
Itu perbincangan hukum menjumpai harta dan panjang lagi perbincangannya dalam mazhab-mazhab Fiqh Islam, cuma dapat kita lihat betapa Islam mengajar umatnya agar sentiasa peka dan berhati-hati dalam apa jua harta yang diterima. Malah yang dijumpai pun belum tentu boleh dimanfaatkan. Apatah lagi untuk mengganggap ia sebagai ‘rezeki terpijak’ atau ‘durian runtuh’.
Jika demikian displin Islam dalam bab harta yang dijumpai, tentulah Islam sangat melarang sesiapa juga mengambil kesempatan mencuri, merompak dan melarikan wang yang tercicir akibat kemalangan sedang diketahui tuannya sedang dalam kesakitan.
Sebenarnya keadaan ‘mengambil kesempatan’ di atas sesuatu musibah dan kemalangan ini bukan hanya merujuk kepada kes di atas, tetapi telah banyak kali dapat kita baca disiarkan oleh media massa. Ada yang mengambil kesempatan semasa kebakaran, gempa bumi dan sepertinya, mereka mencuri barangan tuan rumah yang terpaksa ditinggalkan.
Teringat pernah diwartakan suatu ketika dahulu, bagaimana mangsa yang cedera parah dan yang maut akibat kemalangan dicuri dompet dan barangan berharga mereka yang terdapat di dalam kenderaan. Semuanya dilakukan oleh sebahagian penyamun dari kalangan orang ramai yang berkerumun yang kononnya ingin membantu, keadaan itu menyukarkan tugas polis untuk mengenal mangsa.
Tidak kurang juga yang merompak semasa demonstrasi dan yang lebih teruk pernah dilaporkan, seorang pegawai sukarela menangkap pelaku khalwat, menerima rasuah dan ada yang merogol mangsa ketika dalam perjalanan menghantarnya ke rumah ibubapa mangsa. Begitu buruknya sifat dan sikap manusia seperti ini.
CERMINAN MASYARAKAT KITA?
Gambaran-gambaran di atas sebenarnya mampu memberikan sedikit idea berkenaan sikap sebahagian besar masyarakat kita hari ini. Sikap tidak amanah apabila berhadapan dengan peluang mendapat wang dan peluang mudah, dengan segera disambar tanpa menghiraukan kesan luka di dalam hati mangsa. Disebabkan oleh sifat sebegini rasuah masih gagal dihentikan, keterlibatan dalam skim cepat kaya, skim piramid dan pelbagai skim menipu masih terus berkembang dan mendapat mangsa. Semuanya disebabkan sifat kerakusan malas mengkaji dan tanpa ilmu yang menyubur, menyebabkan diri tersangkut di dalam jerat pendapatan kononnya cara mudah.
DOSA BERGANDA
Dosa bagi mereka yang mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain adalah lebih besar berbanding dosa biasa. Merampas dan meragut sememangnya merupakan suatu dosa. Namun apabila ia dilakukan di ketika pemilik harta dalam keadaan cedera kemalangan sama ada di jalanraya atau kemusnahan di dalam rumah. Dosa penjenayah terbabit BERGANDA, KEHINAAN mereka di sisi Allah juga menjadi berganda.
Hal itu hampir sama seperti mengenakan caj penalti di ketika peminjam tidak mampu melunaskan hutangnya, dan berada di dalam situasi yang benar-benar sukar. Dalam keadaan itu, pemberi pinjam sewajarnya memberikan waktu kelegaan bagi meringan beban peminjam dan bukan menjerut leher mereka dengan menambah hutang mereka dengan caj penalti yang membebankan. Ia adalah riba dan Ibn Qayyim menegaskan pengharamanya disebabkan kezaliman jelas yang terkandung dalam tindakan tersebut.
WAJIB PULANGKAN
Justeru, saya ingin menasihatkan mana-mana individu yang terlibat mengutip dan melarikan wang tercicir di dalam kemalangan di lebuhraya kelmarin, agar segera bertaubat dan memulangkan wang terbabit kepada pemiliknya walau ia bernilai beberapa ringgit.
Nabi bersabda: “Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakutkan Muslim yang lain, dan apabila seorang kamu mengambil hak milik saudaranya yang lain, wajiblah dia memulangkannya kembali.” (Riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud)
Nabi juga mengingatkan: “Tidak halal harta yang dimiliki oleh seseorang Muslim (untuk diambil oleh orang lain) kecuali diizinkan olehnya.” (Riwayat Ahmad)
Tanpa memulangkan kembali, ia bakal menjadi suatu beban di dalam kuburan kelak. Ia amat jelas wang yang haram digunakan oleh mereka dan perlu disedari dosa tindakan itu berganda-ganda kerana sebab yang dinyatakan di atas.
KESIMPULAN
Kes kemalangan di lebuhraya itu hanyalah sebagai contoh kepada semua jenis insiden kemalangan yang lain. Amat perlu masyarakat kita diingatkan agar tidak sama sekali mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain.
Walaupun sekali pandang, kes ini kelihatan kecil dan remeh tetapi hakikatnya ia adalah besar kerana memberi cerminan sikap masyarakat kita yang amat gersang dari pengisian rohani dan etika, sehingga tergamak mengambil kesempatan di atas kesusahan orang. Ia juga membimbangkan kerana melambangkan sikap pentingkan diri sendiri sudah begitu hampir ke tahap kemuncak kejahatan kejahatan.
Jika demikian sikap mereka terhadap duit beberapa sen dan ringgit sahaja, bayangkan jika di hadapan mereka adalah wang yang lebih besar.
Pihak berwajib dan mana-mana pihak yang punyai kuasa sama ada di peringkat keluarga, masyarakat, negeri dan negara tidak boleh memandang ringan insiden ini kerana ia jelas memerlukan satu plan terbaik untuk merawat pembangunan kerohanian, integriti dan etika masyarakat.
Tidak dinafikan, ia juga mungkin manifestasi betapa terdesaknya masyarakat ketika menghadapi tekanan perbelanjaan harian yang semakin meningkat dewasa ini. Tekanan yang semakin mendesak boleh mengakibatkan seseorang bertindak seperti hilang aqal.
Semoga kita semua mampu berperanan dalam ruang lingkup kuasa kita selain berteriak meminta pihak itu dan ini untuk bertindak. Jalan yang terbaik untuk memulihkan masalah ini adalah mulakan dengan diri dan keluarga sendiri.
Artikel oleh: UZAR