15 May 2011

Kejadian Hari Kiamat"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dahsyat)nya. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?" Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, pasti dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, pasti dia akan melihat (balasan) nya pula."  [surah al-Zalzalah ayat 1-8]

Gambaran tragedi kiamat telah diungkapkan dengan terperinci dalam al-Quran, sehingga manusia dapat berimaginasi tentang kedahsyatan peristiwa kiamat nanti. Peristiwa ini dirincikan dalam surah tersebut sehingga menggetarkan hati insan-insan yang mampu memahami isi kandungan al-Quran dengan baik. Tidak hairanlah jika hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tarmizi, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa surah al-Zalzalah setara dengan separuh al-Quran.

Ayat terakhir daripada surah ini agak luar biasa pengertiannya. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa ayat ini, "suatu lafaz tapi menyeluruh." Abdullah bin Mas'ud r.a menyebutkan, "ayat tersebut merupakan ayat al-Quran yang luar biasa dan tegas maknanya."

Diciptakan manusia sebagai khalifah yang memimpin diri, keluarga, masyarakat dan daulah. Sudah pasti dalam melaksanakan tugas memimpin itu pelbagai perkara akan dilakukan manusia. Peringatan dan amaran daripada Allah SWT bahawa setiap amal dan perbuatan walau sekecil zarah akan dibalas buruk baiknya. Manusa wajar berhati-hati dan teliti mengisi masa, membelanjakan harta, melakukan kebajikan dan memegang amanah. Setiap sisi akan ditanya sehingga jawapan yang memuaskan diterima oleh yang Maha Adil lagi Bijaksana. Seandainya seluruh hidup bergelumang dengan politik wang, kronisme, nepotisme, salah guna kuasa, pecah amanah dan seribu satu jenayah alaf ini, bayangkanlah zarah-zarah kecil tadi akan membengkak menjadi bongkah besar yang mengheret kita ke lembah neraka jahannam. Na'uzubillah.Penegasan yang paling menarik perhatian mengenai peristiwa hari kiamat turut terakam dalam surah al-Hajj ayat 1 hingga 2;

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu! Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan setiap wanita yang hamil dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras."

"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Dan diangkatlah bumi dan gunung-ganang, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, kerana pada hari itu langit menjadi lemah. Dan pada hari itu lapan malaikat menjunjung 'Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada suatupun daripada keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah SWT)." [surah al-Haaqqah ayat 13-18]

"Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang dilangit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (keputusan masing-masing). Dan terang-benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan berikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan." [surah az-Zumar ayat 68-70]

Saat sangkakala yang pertama ditiupkan, semua makhluk yang berada di langit dan di bumi akan binasa kecuali beberapa malaikat. Kemudian para malaikat juga akan binasa.

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." [surah ar-Rahman ayat 26-27]

Bagi jasad yang telah meninggal dunia, roh mereka akan binasa sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khatir. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, roh akan kembali kepada jasad masing-masing dan berdiri untuk menghadapi upacara pengadilan di atas segala perbuatan mereka walaupun sebesar zarah. Para saksi akan dihadapkan dan keadilan akan diputuskan seperti yang disebut dalam surah az-Zumar sebelum ini dan surah Yassin ayat 65

"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan."

Hal yang sama disebutkan Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 19-23.

"Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah diiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab: "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, setelah menjadikan kami pandai (pula) berkata-kata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadaNya kamu dikembalikan." Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi daripada kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan daripada apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu. Maka jadikanlah kamu termasuk orang-orang yang rugi."

Seseorang dapat menyembunyikan dosa-dosanya daripada orang lain tetapi dia tidak mampu merahsiakannya daripada anggota tubuhnya sendiri. Pada hari kiamat, anggota tubuhnya akan memberikan penyaksian terhadap perbuatannya. Jika kita mengamati dan beriman sepenuhnya dengan ayat ini, mustahil kita berani melakukan dosa sama ada kecil ataupun besar.

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mulut manusia akan dikunci dan pahanya akan diperintahkan untuk menjelaskan segala perbuatannya. Dengan cara yang sama, tulang dan dagingnya akan berbicara sebagai saksi. [HR: Muslim]

Bersiap-siagalah menghadapi kiamat, kerana hari perbicaraan ini akan menyingkap segala selubung maknawi dan terbongkarlah segala hakikat dan kebenaran bagi setiap perbuatan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika berkhutbah,

"Wahai manusia, bahawasanya kamu nanti akan dihimpunkan oleh Allah SWT dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang bulat, dalam keadaan kemaluan (tidak berkhatan). Ingatlah bahawa orang yang mula-mula diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim a.s. Ingatlah bahawa nanti akan ada antara umatku yang didudukkan di sebelah kiri. Ketika itu aku berkata: Ya Tuhan, (mereka itu adalah) sahabatku. lalu Tuhan berkata: Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah kamu (wafat)." [HR: Muslim]

No comments:

Post a Comment