07 May 2011

RIDDAH (MURTAD)


Riddah (Murtad)

     Riddah ialah seseorang keluar dari agama Islam. Seseorang Islam atau yang memeluk agama Islam, kemudian keluar masuk agama lain atau kembali kepada agama asal (bukan Islam), termasuk sesuatu perbuatan yang merosakkan akidah, iman, nama baik dan maruah diri serta mencemarkan kesucian agama Islam.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya orang-orang yang mundur ke belakang (kembali kepada kekafiran) sesudah terang petunjuk bagi mereka, adalah syaitan menhiaskan kepada mereka dan memanjangkan angan-angan mereka." (Muhammad: 25)

Firman Allah SWT: "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati sedang dia kafir, maka amalan mereka itu terhapus di dunia dan akhirat dan mereka itu penghuni neraka, sedang mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 217)

     Dalam Islam, orang yang melakukan riddah dengan sengaja atas kerelaan hatinya dan tidak mahu bertaubat atau kembali kepada agama Islam, boleh dihukum bunuh dan mendapat azab Allah di akhirat nanti. Firman Allah SWT: "Barang siapa yang kafir (murtad) sesudah beriman, maka sesungguhnya hapuslah amalannya, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Al-Maidah: 5)

Firman Allah SWT: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian beriman lagi, kemudian kafir pula, kemudian semakin bertambah kekafirannya, tiadalah Allah mengampuni mereka itu dan tiada pula menunjuki jalan (kebenaran)." (An-Nisa': 137)

Firman Allah SWT: "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap beriman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amaran Allah dan untuknya mereka seksaan yang besar." (An-Nahl: 106)

    

No comments:

Post a Comment