07 May 2011

Perkara Membatalkan Iman???

40 PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN MENURUT AL-QURAN & SUNNAH

 1. Syirik.
 2. Meninggalkan Solat Fardu.
 3.  Meninggalkan Puasa Ramadhan.
 4. Enggan Mengeluarkan Zakat.
 5. Enggan Menunaikan Haji.
 6. Riddah (murtad).
 7. Kufur Terhadap Allah.
 8. Mengingkari Takdir Allah
 9. Beramal selain Mencapai Keredaan Allah.
 10. Mentaati selain Perintah Allah dan Rasul.
 11. Tawakal selain Allah.
 12. Memperhambakan Manusia.
 13. Berpaling dari peringatan Al-Quran.
 14. Mengkhianati Amanah Allah dan Rasul.
 15. Menyembunyikan kebenaran ayat Allah SWT kerana Takut kepada  Ancaman Manusia.
 16. Mengubah dan menyalahgunakan Ayat-Ayat Allah SWT.
 17. Memecahbelahkan perpaduan kaum Muslimin.
 18. Mempermainkan kesucian Agama.
 19. Menghukum dengan hukum manusia dan menolak hukum Allah.
 20. Menghalalkan yang Haram dan mengharamkan yang diHalalkan Allah SWT.
 21. Mengajak umat Islam meninggalkan Jihad Di Jalan Allah.
 22. Mengkafirkan Sesama Muslim.
 23. Cinta Kepada Kehidupan Dunia Melebihi Cinta kepada Allah atau Akhirat.
 24. Mengamalkan Cara Hidup Orang Kafir.
 25. Berpegang Teguh kepada Adat Resam Nenek Moyang yang Berlawanan dengan Syariat Islam.
 26. Munafik (Nifak).
 27. Beramal dengan Riak.
 28. Gemar Mengamalkan Perkara Bidaah.
 29. Membuat Peraturan atau Undang-undang yang Berlawanan dengan Petunjuk Allah dan RasulNya.
 30. Tidak Beradab Terhadap Rasulullah s.a.w.
 31. Menghina Sahabat Rasulullah s.a.w.
 32. Mengangkat Orang Kafir Menjadi Pemimpin.
 33. Menolong Orang Kafir Mengintip Rahsia Orang-orang Beriman.
 34. Memberi Amanah atau Kepercayaan kepada Orang Kafir untuk Kepentingan Umat Islam.
 35. Memohon Keampunan Dosa bagi Orang Kafir.
 36. Taksub kepada Ulama dalam Perkara Maksiat.
 37. Mempercayai Tukang Tenung.
 38. Mengamalkan dan Mempercayai Sihir.
 39. Mempercayai Kuasa Azimat.
 40. Bersumpah dengan Selain Nama Allah.
 

No comments:

Post a Comment