25 May 2011

Talkin Mayat

 Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, pemilik kerajaan, dan bagiNya segala puji, yang mnghidupkan dan mematikan, Dia hidup kekal, tidaklah mati, dengan kekuasaanNya segala kebaikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Setiap jiwa pasti maut. Dan bahawasanya kamu disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga; itulah orang yang beruntung.
Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wahai hamba Allah si polan bin si polanah (nama si mati), ingatlah janjimu yang keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yakni persaksian "tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah". Dan bahawasanya mati itu benar, alam kubur itu benar, kenikmatan dan seksa di dalannya juga benar, pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir adalah benar, kebangkitan darinya benar, perhitungan/hisab amal juga benar, syafaat Nabi Muhammad juga benar, syurga dan neraka itu benar, pertemuan dengan Allah bagi ahliNya adalah benar, bahawasanya Allah membangkitkan orang-orang dari kubur. Sekarang engkau berada di alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat, maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang dutugaskan Allah mendatangi engkau, janganlah engkau terkejut atau gentar, kerana keduanya makhluk seperti kamu juga, ketika mereka berdua bertanya kepadamu tentang:
 1. Siapa Tuhanmu?
 2. Siapa Nabimu?
 3. Apakah Agamamu?
 4. Apa kiblatmu?
 5. Siapa panutanmu?
 6. Dan siapa saudaramu?
Janganlah takut, jawablah dengan tegas, jelas dan meyakinkan:
 1. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku
 2. Muhammad adalah Nabiku
 3. Islam adalah agamaku
 4. Ka'bah itu kiblatku
 5. Kitab Al-Quran adalah panutanku
 6. Dan kaum Muslimin, Muslimat, Mukminin dan Mukminat adalah saudaraku.
(dan jika wanita jawablah: Aku rela bertuhan Allah, Aku rela Islam menjadi agamaku dan aku rela Nabi Muhammad nabiku serta utusan Allah).

Atas demikian itulah engkau hidup, dan mati serta dihidupkan kembali. Insya'Allah kamu termasuk orang-orang yang aman, selamat dan moga Allah mengukuhkan lidahmu dalam mengucapkan yang tetap dua kalimah syahadah, Laa illaaha illaallaahu muhammadur rasuulullah 3x; Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kukuh (dua kalimah syahadah) di dunia dan akhirat.

Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Allah Tuhanmu dengan gembira dan diredhai, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaKu dan masuk pula ke dalam syurgaKu.

No comments:

Post a Comment