03 May 2011

10 Kawan Iblis




1.Hakim yang tidak adil.

2.Orang kaya yang sombong.

3.Pedagang yang khianat.

4.Orang pemabuk/peminum arak.

5.Orang yang memutus tali persaudaraan.

6.Pemilik hatra riba'

7.Pemakan harta anak yatim.

8.Orang yang selalu lengah dalam mengerjakan solat dan sering tinggalkan solat.

9.Oran yang enggan memberikan zakat dan kedekut.

10.Orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tiada faedah.

No comments:

Post a Comment