11 May 2011

TAWAKAL SELAIN ALLAH    Konsep tawakal mempunyai pengertian yang amat luas, kerana ia berhubung dengan keyakinan dan keimanan manusia dalam menghadapi realiti kehidupan yang penuh cabaran. Manusia yang tidak memiliki keteguhan dan kemantapan iman akan lupakan Allah dan  hanya menyerahkan urusan kehidupan kepada nasib atau takdir. Sikap yang demikian akan menjejaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Firman Allah SWT: "Katakanlah: Dia Maha Pengasih, kami beriman kepadaNya dan kepadaNya kami tawakal. Nanti kami akan mengetahui siapa yang sebenarnya dalam kesesatan yang nyata." (Al-Mulk: 29)

Firman Allah SWT: "Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah, padahal Dialah yang menunjuki jalan kepada kami dan kami sungguh-sungguh akan sabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri." (Ibrahim: 12)

Firman Allah SWT: "Maka sembahlah Dia dan tawakal kepadaNya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa-apa yang kamu kerjakan." (Hud: 123)

Firman Allah SWT: Sesungguhnya syautan itu tiada mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman serta bertawakal kepada Tuhannya." (An-Nahl: 99)

Firman Allah SWT: "Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya kamu atas kebenaran yang nyata." (An-Naml: 79)

     

No comments:

Post a Comment