13 May 2011

MENGUBAH DAN MENYALAHGUNAKAN AYAT-AYAT ALLAH SWTFirman Allah SWT: "Dan berimanlah kamu kepada (kitab) yang Aku turunkan, yang membenarkan (kitab) yang ada serta kamu dan janganlah kamu jual ayat-ayatKu dengan wang yang sedikit dan takutlah kepadaKu." (Al-Baqarah: 41)

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barang siapa mentafsirkan al-Quran dengan pendapatnya sahaja, maka tempatnya dalam neraka." (H.R. At-Tirmidzi & Nasa'i)

 

No comments:

Post a Comment