06 May 2011

Penaklukan Qastantaniah    Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang diterima dari Amr bin Auf, dari ayahnya, dari datuknya, Rasulullah SAW bersabda: "Belum terjadi kiamat sebelum adalah serendah-rendah masalih Al-Muslimun Babola." Kemudian Rasulullah memanggil Ali dan Ali pun berkata: "Aku junjung perintahmu ya Rasulullah." Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya kamu akan memerangi Bani Asfar (orang Rum) dan mereka akan diperangi oleh orang-orang sesudah kamu. Akan keluar memerangi mereka orang-orang Islam terbaik, yakni orang-orang Hijaz yang tidak takut dalam memperjuangkan agama Allah. Mereka akan mendapat harta ghanimah yang banyak, termasuk perisai."

     Dalam keadaan demikian ada seseorang yang datang dan berkata: "Sesungguhnya Dajjal sudah datang ke negari kamu." Mendengar yang demikian ada orang yang percaya dan ada yang tidak.
     Ada riwayat Muslim yang diterima dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, termasuk di antaranya Tsaur: "Apakah sudah kamu dengar ada satu kota yang disebelahnya ada daratan dan disebelahnya lagi lautan?" Mereka berkata: "Sudah ya Rasulullah."

     Rasulullah SAW berkata: "Belum terjadi kiamat sebelum kota itu diserang oleh 70,000 orang tentera Bani Ishaq. Apabila mereka sudah turun ke tempat itu, mereka tidak memeranginya dengan senjata, tetapi hanya menyebut Lailaha Illallahu Wallahu Akbar, maka jatuh yang sebelahnya. Mereka baca sekali lagi maka jatuh yang sebelahnya lagi. Mereka baca yang ketiga kali, maka mereka dapat memasukinya. Mereka mendapat harta ghanimah itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh berita turunnya Dajjal. Lalu mereka segera meninggalkan tempat itu dan lari ke tempat masing-masing."

     Dalam hadis itu ada kata-kata: "Diserang oleh 70,000 orang Bani Ishaq." Ibnu Kasir ada mensyarahkan hadis itu di dalam kitab Al-Nihayah. Katanya orang-orang Rum akan masuk Islam di akhir zaman. Barangkali penaklukan Qastantaniah itu dilakukan oleh mereka, sebagaimana hadis mengatakan diserang oleh 70,000 orang tentera Bani Ishaq.
     Orang-orang Rum di akhir zaman mungkin lebih baik dari Bani Israel. Ini kerana Dajjal akan diikuti oleh 70,000 Yahudi Asbihani. Merekalah penolong Dajjal itu.

     Mungkin saja orang-orang Rum akan masuk Islam ditangan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu itu. Atau mungkin juga di tangan Nabi Isa a.s. Allahlah yang Maha Mengetahui.
     Dalam Tazkirah karangan Qurtubi ada dikatakan: "Sesungguhnya Imam Mahdi bersama pengikut-pengikutnya akan mendatangi kota Antokiah, iaitu kota besar yang berada di atas laut. Mereka melaungkan takbir 3 kali, maka dengan izin Allah jatuhlah dinding kota itu ke laut. Kemudian Imam Mahdi menguasai kota Antokiah itu dan membangunkan masjid di situ dan memerintahnya dengan cara pemerintahan Islam. Kemudian mereka berjalan menuju ke Rum dan Qastantaniah dan menaklukinya. Di sana mereka menjumpai gereja yang diperbuat daripada emas dan di dalamnya banyak tersimpan barang-barang mahal yang ditinggalkan oleh raja Rum Qaisar ketika ia memerangi Baitul Maqdis. Harta kekayaan mereka itu semua diambil oleh Imam Mahdi bersama tenteranya kemudian diserahkan semula menjadi milik Baitul Maqdis.

     Huzaifah bertanya: "Ya Rasulullah, mengapa Baitul Maqdis itu begitu mulia di sisi Allah?" Rasulullah SAW menjawab: "Kerana rumah itu adalah bangunan yang dibangun oleh Allah dengan perantaraan tangan Nabi-Nya Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman  membangunkan rumah itu dengan peralatan dari emas, perak, permata dan zamrud. Nabi Sulaiman berhasil mendapatkan barang-barang berharga itu setelah menyuruh jin untuk mencarinya di dara dan di lautan. Jin-jin itu mencari emas di tambang emas seluruh dunia, sedangkan permata, berlian dan zamrud mereka cari di dasar lautan. Setelah jin itu membawa perhiasan itu, Nabi Sulaiman membuat marmarnya dari emas dan perak, begitu juga tiang dan dindingnya dibuat dari emas dan perak dan dicampur lagi dengan mutiara."

     Dalam kitab Tazkirah ada juga dikatakan: Tatkala Qaisar memerangi Baitul Maqdis, dia telah merampas segala harta dan perhiasan yang ada di dalamnya dan memindahkannya ke gereja mewah yang diperbuat daripada emas. Ini masih tetap mereka kuasai sehingga datangnya Imam Mahdi, yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu. Imam Mahdilah nanti yang akan memindahkannya ke Baitul Maqdis. Ini merupakan khabar gembira bagi orang Arab. Baitul Maqdis akan kembali ke tangan mereka dalam waktu yang tidak lama lagi insya'Allah., mungkin ketika munculnya Imam Mahdi dan mungkin juga sebelumnya. Allahlah yang lebih mengetahui.

     Dari Muaz bin Jabal, katanya Rasulullah SAW bersabda: "Dibangunkan Baitul Maqdis adalah disebabkan jatuhnya kota Madinah, jatuhnya kota Madinah disebabkan keluarnya orang-orang yang berperang, keluarnya orang-orang yang berperang disebabkan penaklukan Qastantaniah, dan penaklukan Qastantaniah adalah disebabkan keluarnya Dajjal."
     Yang demikian itu adalah hadis sahih, yang padanya cahaya kebenaran dan kemuliaan kenabian. Qastantaniah adalah kota Rum. Kota itu ditakluki sebelum atau ketika keluarnya Dajjal. Kejatuhan kota Madinah bukan bererti jatuh secara keseluruhan disebabkan datangnya Dajjal. Dengan alasan bahawa Dajjal tidak dapat memasuki kota Madinah kerana dijaga oleh para Malaikat.

     Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW ada menceritakan masalah kota Madinah dengan sabdanya: "Kota Madinah tidak dimasuki penyakit taun dan tidak dimasuki Dajjal."

     Dalam sunan Tarmizi dikatakan bahawa Al-Masih Isa bin Maryam apabila wafat akan dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW. Dari hadis itu kita faham bahawa kota Madinah idak rosak semuanya, kecuali setelah wafatnya Nabi Isa.
     Kalau begitu yang dimaksudkan dengan kata-kata: "Pembangunan Baitul Maqdis setelah jatuhnya kota Madinah" pembangunan Baitul Maqdis adalah sebagai sebab jatuhnya kota Madinah walaupun ia terjadi di akhir zaman. Allah yang Maha Tahu.

     Riwayat dari Jabir, katanya dia mendengar Umar bin Khattab berkata sewaktu berkhutbah di atas mimbar: "Saya ada mendengar Rasulullah bersabda: "Penduduk Madinah nanti akan keluar dari kota itu, kemudian mereka kembali lagi kepadanya. Mereka bangun lagi dengan baik kemudian mereka keluar daripadanya dan setelah itu tidak kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya."

     Mengapa warga kota Madinah keluar beramai-ramai? Allahlah yang lebih tahu. Tetapi ada yang mengatakan mereka keluar kerana ingin menyertai Imam Mahdi untuk berjihad. Pada waktu itu orang-orang Madinah yang munafik ketakutan dan mereka pergi pula menyertai Dajjal. Yang tinggal di sana hanyalah orang yang betul-betul beriman. Dan orang beriman pun pergi ke Baitu Maqdis mengikut Imam Mahdi.

No comments:

Post a Comment