11 May 2011

BERPALING DARI PERINGATAN AL-QURAN     Berpaling dari perringatan al-Quran termasuk meningkari ketentuan dan ketetapan Allah dan RasulNya, sehingga boleh membatalkan syahadah atau keimanan.

Firman Allah SWT: "Barangsiapa berpaling dari peringatanKu (al-Quran), maka untuknya penghidupan yang sempit, kemudian kami himpunkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta." (Taha: 124)

Firman Allah SWT: "Berpalinglah kamu daripada orang yang telah berpaling daripada peringatan kami (al-Quran) dan dia tiada menghendaki, kecuali hidup di dunia." (An-Najm: 29)

Firman Allah SWT: "Ikutlah Allah dan ikutlah Rasul dan berwaspadalah. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kami hanya mnyampaikan dengan terang." (Al-Maidah: 92)

  

No comments:

Post a Comment