07 July 2011

Nabi Isa Di Akhir ZamanDaripada Abu Hurairah r.a bahawa ia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud;

"Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya,benar-benar telah dekat waktunya akan turun di tengah kamu,putera Maryam (Isa) sebagai hakim yang adil.Dia akan mematahkan salib,membunuh babidan membahagikan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya.Dan sujud sekali sahaja (di waktu itu) lebih baik bagi mereka daripada dunia dan seisinya."

No comments:

Post a Comment