12 July 2011

Bab 08: Bukti Datangnya Hari Kiamat

"Dan mereka berkata: 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja'." (Surah Al-Jatsiyah: 24)


     Di dalam kehidupan Al-Quran telah banyak diceritakan bukti-bukti bahawa kehidupan di alam ini akan berakhir. Di antaranya terdapat di dalam surah Al-Hajj:


"Wahai umat manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu! Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat (peristiwa-peristiwa yang mengerikan) itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya; dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan." (Surah Al-Hajj: 1-2)

"Dan (ingatlah) hari kiamat Kami bongkar dan terbangkan gunung-ganang dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata; dan Kami himpunkan mereka (di padang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorangpun dari mereka. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris beratur, (sambil dikatakan kepada mereka): "Kamu sekarang telah datang kepada Kami, (berseorangan) sebagaimana Kami telah jadikan kamu pada mulanya; bahkan kamu dahulu menyangka, bahawa Kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu (untuk melaksanakan apa yang Kami telah janjikan)". Dan 'kitab-kitab amal' juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya; dan mereka akan berkata: "Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya!" Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia dihitungnya! "Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya); dan (ingatlah) Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorangpun." (Surah Al-Kahfi: 47-49)

     Akan tetapi, di antara manusia banyak yang tidak mempercayainya sehingga mereka menganggap bahawa kematian seseorang, rosaknya dunia hanya hukum alam semata. Mereka menganggap bahawa hukum alam mengatakan bahawa makhluk yang hidup di dunia akan tumbuh, berkembang, kemudian lenyap. Demikian juga pendirian kaum yang tidak mempercayai adanya perkara ghaib. Mereka hanya percaya kepada hal-hal yang nampak dan jelas sahaja. Mereka percaya kepada yang dapat mereka lihat dengan mata. Mereka percaya kepada yang dapat mereka raba dengan tangan. Mereka percaya kepada yang dapat mereka timbang dan ukur, dan seterusnya.

     Allah berfirman di dalam surah Al-Jatsiyah: "Dan mereka berkata: "Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia. Kita mati dan kita hidup (silih berganti); dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman". Pada hal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu; mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata.." (Surah Al-Jatsiyah: 24)

    Namun, apabila diterangkan kepada mereka tentang kehidupan akhirat, mereka meminta bukti iaitu nenek moyang mereka yang sudah mati agar dihidupkan untuk memberi kesaksian tentang pengalaman di kubur mereka. Perkara tersebut telah diriwayatkan di dalam surah yang sama yang berbunyi:

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Kami yang jelas nyata (mengenai soal hidup semula sesudah mati), tidaklah ada hujah mereka (untuk menolak kebenarannya) selain daripada berkata: "Bawakanlah datuk nenek kami (hidup semula) kalau betul kami orang-orang yang benar!" (Surah Al-Jatsiyah: 25)

     kemudian pada ayat berikutnya (26-29), Allah memerintahkan agar manusia berfikir sedalam-dalamnya agar dapat merasakan dan memikirkan bahawa Allah telah memberi kehidupan kepada manusia yang berasal dari benda yang mati, kemudian dihidupkan dan dibesarkan serta dimatikan. Setelah itu, Allah membangkitkannya kembali dan dikumpulkan pada hari kiamat. Hal seperti itu tidak dapat diragukan lagi, tetapi kebanyakkan manusia tidak mahu memahaminya.

"Katakalah (wahai Muhammad): "Allah yang menghidupkan kamu, kemudian Ia akan mematikan kamu, setelah itu Ia akan menghimpunkan kamu (dalam keadaan hidup semula) pada hari kiamat - (hari) yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya; akan tetapi kebanyakkan manusia tidak mengetahui (ketetapan itu). Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi; dan ketika berlakunya hari kiamat, pada saat itulah ruginya orang-orang yang berpegang kepada perkara-perkara salah. Dan (pada hari kiamat) engkaau akan melihat tiap-tiap umat berlutut (dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan); tiap-tiap umat diseru untuk menerima suratan amalnya (serta dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu telah kerjakan! "Inilah surat (tulisan Malaikat) Kami, ia memberi keterangan terhadap kamu dengan yang benar, kerana sesungguhnya Kami telah (perintahkan Malaikat) menulis segala yang kamu telah lakukan (di dunia dahulu)!" (Surah Al-Jatsiyah: 26-29)

     Dari keterangan ayat-ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahawa apa yang penting bagi kita adalah menyedari dan dapat menjelaskan kepada umat agar hati sanubari dan fikirannya mahu merasakan dan memikirkan tentang kejadian manusia itu sendiri. Manusia yang pada asalnya dari benda yang mati, kemudian menjadi makhluk yang hidup di atas bumi. Banyak amal/perbuatan yang baik dirasakan di dunia, tetapi juga ada yang belum dirasakan. Demikian juga, perbuatan yang buruk ada yang pernah dirasakan di dunia, tetapi ada juga yang belum dirasakannya.

Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

No comments:

Post a Comment