14 July 2011

Bab 09: Sangkalan Terhadap Kiamat 2012"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan keizinan Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.." (Surah Ibrahim: 24-27)


A.Sikap Muslim Menghadapi Kiamat.


     Jika kita bercakap mengenai hari kiamat, maka hubungannya terlalu erat dengan perbicaraan hari akhir, bagi umat Islam hal itu merupakan hal yang sangat penting. kerana, hal itu berkait rapat dengan Rukun Iman yang enam, yang dikenali dengan "Arkaanul-imaan". Di dalamnya terkandung iman (percaya) kepada Hari Akhir (hari kiamat), yang merupakan Rukun (sendi) Iman yang kelima.


     Rukun Iman adalah merupakan tapak bagi orang yang beragama Islam. Apabila Iman seseorang sudah kukuh, maka agak sulit untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menggoncangkan keimanan (aqidah)nya. Hal itu sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ibrahim yang berbunyi:


"Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu; kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran). Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Allah menetapkan (pendirian) orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim (kepada diri mereka sendiri); dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakiNya.." (Surah Ibrahim: 24-27)


     Orang-orang yang imannya sudah kuat dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa (Muttaqun). Hal itu sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah: 


"Alif. Laam, Miim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa; Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab 'Al-Quran' yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad), dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya." (Surah Al-Baqarah: 1-5)


     Bagaimana sikap orang yang beriman dalam menghadapi pendapat yang mengatakan bahawa kiamat akan terjadi pada tahun 2012 seperti yang dikemukakan suku Maya; atau juga yang di kemukakan oleh kebudayaan purba oleh kitab l Ching, The Chinesse Book of Changes? Sememangnya, jika pendapat tersebut diteliti, kita akan mengakui bahawa kita berada di dalam akhir zaman berpandukan tanda kerosakan makhluk Allah yang ada di dunia yang telah terjadi di antaranya:

1.Beberapa ilmuwan beranggapan terjadinya pertukaran kutub magnet utara-selatan yang berganti posisi.

2.Matahari telah banyak memuntahkan debu yang cukup banyak hingga menyelimuti benua Amerika Utara sehingga setinggi beberapa kaki, walaupun hal itu telah terjadi 600,000 tahun yang lalu. Ditambah lagi keterangan bahawa sejak 1940-an, dan terutama sejak tahun 2003, tingkah laku matahari lebih bergejolak, bahkan lebih bergejolak lagi tahun 2012.

3.Jika hal itu terjadi lagi, maka akan muncullah masalah ekologi, seperti terjadinya lubang ozon dan bakal terjadi pemanasan global.

4.Belum lagi tanda-tanda yang telah disebutkan di atas, baik tanda-tanda kiamat kecil, mahupun tanda-tanda kiamat besar.

     Oleh kerana itu, wajar jika penulis buku (Joseph) memberi peringatan bahawa kiamat bakal terjadi. Bila waktunya? Tahun 2012? Di sinilah sikap kita, Bukan tahun itu! Jelasnya, kiamat pasti akan datang! Akan tetapi, hanyalah Allah yang Maha Mengetahui.

     Baru-baru ini Pertubuhan Angkasawan AS (NASA) mengatakan bahawa gambaran-gambaran kiamat 2012 seperti yang dilihat di dalam filem 2012 yang ditayangkan oleh Hollywood tidak akan terjadi, setidaknya dalam waktu dekat ini.

     Ini disebabkan dengan kerisauan ramai orang berkaitan dengan fenomena alam yang melanda, NASA menyatakan bahawa tidak ada hal mengerikan yang terjadi pada bumi kita pada tahun 2012. Planet kita baik-baik saja untuk lebih dari 4 juta tahun akan datang, dan para saintis yang berkebolehan di seluruh dunia tahu bahawa tidak ada ancaman yang berkaitan dengan 2012.

     Dalam filem 2012 digambarkan asteroid besar melanggar bumi dan menghancurkan kesemuanya. Perkara tersebut dibantah NASA bahawa tidak ada planet asing yang sedang bergerak menuju ke bumi kita ini. NASA menganggap bahawa bumi selalu menjadi sasaran komet dan asteroid. Langgaran paling dahsyat terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu sehingga memusnahkan makhluk dinosour. Para astronomi NASA yang sedang mengerjakan projek 'Spaceguard Survey' membuat kesimpulan bahawa tidak ada ancaman asteroid besar yang pernah melanggar dinosour.

     "Semua pekerjaan ini dilakukan scara terbuka dan penemuan-penemuan disiarkan setiap hari di laman web program NASA NEO, jadi anda boleh melihat bahawa tidak ada satu pun yang diprediksi menghantam bumi pada 2012," Ujar NASA.

     Dengan melihat peristiwa tersebut, perlu kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Hajj yang berbunyi:


"Hai manusia jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan beransur-ansur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami telah turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah." (Surah Al-Hajj: 5)


B.Hikmah Memperhatikan Kiamat.

     Walaupun di antara manusia ada yang tidak percaya kepada hari kiamat, namun bagi umat Islam hal itu sangat penting dan dasarnya. Lebih-lebih lagi mempercayai hari kiamat merupakan salah satu Rukun Iman yang jumlahnya enam, bahkan seperti telah dihuraikan di atas banyak sekali menjelaskan hari kiamat dengan berbagai huraiannya. Terdapat beberapa huraian dari hikmah mempercayai hari kiamat di antaranya:

1.Dahulu, orang-orang musyrik bangsa Arab mengingkari adanya hari kiamat. Oleh kerana itu, mereka sangat menentangnya, dan informasinya dapat dilihat di dalam surah Al-Jaatsiyah:


"Dan mereka berkata: 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa', dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja." (Surah Al-Jaatsiyah: 24)

2.Meskipun golongan ahlul-kitab (penganut agama Yahudi dan agama Nasrani) mempercayai hari akhir, namun cara penggambaran dan pemikiran mereka dapat dikatakan rosak, bahkan salah sama sekali. Misalnya, penganut agama Nasrani yang berpegang teguh terhadap wujudnya Jesus, penebus dosa dan penyelamat manusia. Dengan adanya hal itu tidak ada lagi seksa-seksa yang akan dilakukan pada hari kiamat. Demikian halnya pada agama-agama lain, seperti Yahudi, Hindu dengan sistem penitisnya dan Budha.

3.Mempercayai hari kiamat menyebabkan hidup kita di dunia mempunyai sesuatu tujuan mulia dan cita-cita yang tinggi. Di sana ada puncak yang tinggi yang hendak kita capai dengan sekuat tenaga kita. Adapun caranya adalah dengan mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan segala bentuk kemaksiatan, menghiasi diri dan jiwa dengan sifat-sifat utama, dan menghindari diri dari kehinaan dan kerendahan yang dapat membahayakan dan mencelakakan kita, agama kita, fikiran kita dan harta kita.

4.Selalu bergembira dalam melakukan kebaikan dan menutup jalan yang mengarah kepada keburukan dan kejahatan. Sudah tentu, dengan selalu berzikir Asma'ul Husna dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar (menyuruh berbuat baik dan mencegah kejahatan).


Untuk menutup huraian ini, ada baiknya kita sebagai umat Islam agar:

1.Tetap meyakini bahawa hari kiamat pasti akan datang, kerana hal itu sudah ditetapkan oleh Allah, sesuai dengan firmanNya di dalam surah an-Nahl:


"Ketetapan Allah (hari kiamat) pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan." (Surah Al-Nahl: 1)

2.Tetap beriman kepada hari akhir (kiamat), kerana beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari sendi-sendi keimanan (Arkaanul-Iman), yang merupakan tapak untuk melaksanakan syariah (undang-undang) Allah SWT.

3.Dengan memiliki tapak yang kuat, Insya'Allah kita tidak mudah terombang-ambing oleh isu-isu yang sering muncul di hadapan kita, bahkan sering menyesatkan umat.

4.Memahami bahawa hari kiamat pasti terjadi, hanya saja kita tidak mengetahui bila terjadinya. Kemungkinan 2012, mungkin selepasnya, dan berkemungkinan juga sebelumnya. Akan tetapi, bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW, hal itu sudah dekat sehingga kita dituntut untuk selalu siap dalam menghadapinya. Tidak penting mengetahui bila kiamat akan datang, tetapi lebih penting mengetahui seberapa siapkah kita menyambut kedatangannya.

5.Tidak terjebak oleh isu-isu yang dapat menjatuhkan keimanan dan menyesatkan. Dalam menghadapi isu-isu yang berkait dengan agama Islam, khususnya hari kiamat, sebaiknya kita selalu membaca dan memahami intipati Al-Quran dan Al-Hadis (dua sumber umat Islam) yang tidak boleh ditinggalkan. Kerana, dua sumber itulah yang dapat memberikan maklumat yang berkaitan dengan kiamat. Andaikata belum dapat memahami kedua sumber tersebut, maka kita harus merujuk kepada Ulama' yang memahami ajaran Islam.

6.Tidak mustahil isu-isu tentang waktu (jam, hari dan tahun) terjadinya kiamat semakin hari semakin banyak, kerana pada saat ini jaringan maklumat semakin canggih dan berkembang dengan sangat pesat sehingga dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di dalamnya dapat membuat kita resah. Untuk itu, kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam menghadapi isu-isu tersebut.


"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengethuan tentang hari kiamat, ...Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Surah Luqman: 34)


"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia". (Surah Al-A'raf: 187)

Oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam harus tetap istiqamah (tetap berdiri kukuh pada prinsip-prinsip keimanan dan keislaman) sehingga kita tidak mudah goyah, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, dan juga tidak resah dalam situasi apa pun, khususnya dalam menghadapi informasi yang berkaitan dengan datangnya hari kiamat yang akan terjadi pada tahun 2012.

Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

No comments:

Post a Comment