04 July 2011

Bab 07: Kejadian-kejadian Selepas Kiamat (part 1)"(Ingatlah) hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan; sebagaimana Kami mulakan wujudnya suatu kejadian, Kami ulangi wujudnya lagi; sebagai satu janji yang ditanggung oleh Kami; sesungguhnya Kami tetap melaksanakannya." (Surah Al-Anbiya': 104)

     Hari Kiamat merupakan hari yang menyenangkan, di samping juga hari yang mengerikan. Menyenangkan, kerana manusia mendapat pahala; dan mengerikan, kerana manusia akan mendapat seksa. Hal itu bersesuaian dengan keterangan Allah didalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasora (Nasrani), dan orang-orang Saabien sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.." (Surah Al-Baarah: 62)

Juga di dalam Surah Az-Zumar: "Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah (dan yang mengatakan kesedihan itu) - muka mereka hitam legam; bukankah (telah diketahui bahawa) dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong takbur?" (Surah Az-Zumar: 60)

A.Allah Menggulung Langit dan Bumi

Firman Allah di dalam surah Al-Anbiya': "(Ingatlah) hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan; sebagaimana Kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, Kami ulangi wujudnya lagi; sebagai satu janji yang ditangguhkan oleh Kami; sesungguhnya Kami tetap melaksanakannya." (Surah Ak-Anbiya': 104)

     Ayat diatas menunjukkan bahawa pada hari kiamat nanti, langit dan bumi akan digulung. Hal itu juga bersesuaian dengan beberapa Hadis Qudsi, yang di antaranya:

1.Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, yang ertinya: Pada hari kiamat Allah Ta'ala menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya, kemudian Dia pun berfirman, "Akulah Raja, dimanakah raja-raja dunia?"

2.Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar r.a. mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Pada hari kiamat Allah akan menggulung langit dan menggenggamnya dengan tangan kananNya, lalu Allah berfirman, Akulah Raja, di manakah orang-orang yang zalim dan sombong?' Kemudian Dia menggulung bumi dan menggenggamnya dengan tangan kiriNya, lantas berfirman, Akulah Raja, di manakah orang-orang zalim dan sombong?"

3.Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar r.a yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tatkala Beliau berada di atas mimbar aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Allah yang Maha Perkasa mengambil langit-langit dan bumi-bumiNya dengan tanganNya, lalu Dia menggenggam langit-langit dan bumi-bumi di tanganNya, lalu membukanya. Dia pun berfirman, Akulah yang Maha Perkasa, Akulah Raja, di manakah orang-orang yang angkuh dan sombong?"

B.Allah Memperlihatkan DiriNya.

Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra., dalam sebuah Hadis Qudsi diriwayatkan bahawa ada sekumpulan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW "Wahai Rasulullah, adakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti?" Rasulullah menjawab: "Adakah berbahaya, jika kamu melihat bulan pada malam purnama?" Mereka menjawab: "Tidak ya Rasulullah!" Rasulullah kembli bertanya: "Adakah berbahaya, jika kamu melihat matahari yang tidak dilindungi awan?" Mereka menjawab: "Tidak ya Rasulullah!" Kemudian Rasulullah bersabda: "Begitulah juga kamu akan melihatnya. Allah SWT akan menghimpunkan seluruh manusia pada hari kiamat." Rasulullah pun meneruskan sabdanya: "Barangsiapa yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sesuatu itu." Orang yang menyembah matahari, mengikuti matahari; orang yang menyembah bulan, mengikuti bulan; dan orang yang menyembah thaghut, mengikuti thaghut! Tinggallah umat ini (umat Islam), termasuk di dalamnya orang-orang munafik yang tetap kemunafikannya. Allah pun mendatangi mereka dalam suatu rupa selain rupaNya, sebagaimana yang mereka kenali. Kemudian Allah berfirman kepada mereka: "Akulah Tuhanmu!" Mereka menjawab: "Aku berlindung kepada Allah dari (bentuk)Mu ini. Beginilah pendirian kami pendirian kami sehingga Tuhan kami benar-benar datang kepada kami, kerana kami benar-benar mengenaliNya." Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentukNya sebagaimana yang mereka kenali, seraya berfirman: "Akulah Tuhanmu!" Mereka pun menjawab: "Engkaulah Tuhan kami." Mereka pun mengikutiNya. Melihat Allah SWT merupakan nikmat yang paling utama, dan puncak dari segala nimat akhirat. Sebagai seorang yang beragama, dengan sendirinya kita percaya akan kemungkinan melihat Tuhan. Hal itulah yang kita rindukan.

C.Meniti Shirath (Titian)

Di dalam amalan seharian kita, secara tidak langsung kita telah memohon kepada Allah agar ditunjukkan kita jalan yang lurus seperti mana yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah: "Tunjukilah kami jalan yang lurus" (Surah Al-Fatihah: 6)

     "Shiraathal-mustaqiim", yang bererti, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang membawa kepada kebahagiaan dan keuntungan, di dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak. Walaupun melafazkan ayat itu mudah, tetapi belum tentu semua manusia dapat dikabulkan permohonannya tersebut. Kerana menuju ke jalan kebahagiaan cukup sulit, maka meniti "Shiraathal-mustaqiim" sering diibaratkan dengan meniti rambut yang dibelah tujuh. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahawa beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta perkara yang paling diperlukan manusia dalam hidup ini, maka yang paling penting dan paling mahal adalah "Shiraathal-mustaqiim". Apalah ertinya hidup ini jika jalannya tidak benar, apalah ertinya pangkat atau harta kalau kepercayaannya, keyakinannya, pengetahuan atau agamanya tidak benar.

     Ulama pada masa dahulu sering menggambarkan bahawa berjaya atau tidaknya seseorang yang meniti "Shiraathal-mustaqiim", bergantung kepada berjaya atau gagal sewaktu mengamalkan agama Allah secara 'haq' benar di dunia. Dengan demikian, gambaran tersebut dapat dijadikan sebagai tokok tambah seseorang dalam meniti jalannya. Oleh kerana itu, Shiraath sering didefinasikan suatu jalan (jambatan) yang diletakkan di atas punggung neraka Jahannam, yang diatasnya akan dilalu oleh semua orang yang kembali dari padang Mahsyar.

     Imam Muslim dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahawa Aisyah ra. membaca salah satu ayat di dalam surah Ibrahim: "(Ingatlah) masa hari bumi ini diganti dengan yang lain, demikian juga langit; dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah, Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa." (Surah Ibrahim: 48)

     Tatkala meniti jambatan tersebut, ahli syurga akan melaluinya dan dengan selamat dapat sampai ke hujungnya yang terakhir. Dari situlah mereka akan menuju syurga. Adapun ahli neraka, tatkala melaluinya jatuh bergelimpangan ke bawah, yang bererti emereka masuk ke api neraka Jahannam. Dalam surah Maryam Allah berfirman: "Dan tiada seorangpun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya; (yang demikian) adalah satu perkara yang mesti (berlaku) yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian Kami akan selamatkan orang-orang yang bertaqwa, dan Kami akan biarkan orang-orang yang zalim (dengan kekufurannya dan maksiatnya) tinggal berlutut di dalam neraka itu.." (Surah Maryam: 71-72)

     Berpandukan hal tersebut, melalui sumber hadis yang telah diriwayatkan di atas setelah umat Islam melihat Zat Allah, dan mereka menyatakan Allah Tuhan kami, maka Allah membentangkan titian (Shiraath) yang melintangi di atas neraka. Aku (Rasulullah Muhammad SAW) bersama umatku adalah yang pertama sekali akan menyeberanginya. Pada hari itu, tiada seorang pun yang berani berbicara, kecuali para Rasul. Doa para Rasul hari itu adalah: "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah!"

     Si dalam neraka Jahannam ada beberapa pengait seperti duri pohon sa'dan, hanya bentuknya tidak ada yang dapat mengetahui kadar besarnya, melainkan Allah Azza Wa Jalla sendiri. Pengait-pengait itulah yang akan menyambar orang-orang yang terjatuh, sesuai dengan amalan-amalannya sendiri (ketika di dunia, iaitu yang berkelakuan buruk pasti akan disambar).

     Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Anas bahawa Rasulullah SAW memberitahu kepadaku, lalu bersabda: "Sesungguhnya ketika aku berdiri menunggu umatku yang sedang menyeberangi jambatan (shiraath), tiba-tiba datanglah Nabi Isa as., lalu berkata, para Nabi datang menemuimu, wahai Muhammad, mereka meminta kepadamu, atau ia berkata, mereka berkumpul menunggu kamu, dalam keadaan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar segera memisahkan (memberi kepastian) terhadap umat manusia, sebagaimana yang Dia kehendaki. Mereka sesungguhnya dicekam oleh dukacita dan kesulitan yang sangat mendalam, keringat mereka membanjiri sekujur tubuhnya. Keadaan orang yang beriman (Mukmin) bagaikan orang yang diserang selsema; sedangkan orang kafir pula diliputi oleh suasana kematian.

D.Kebangkitan

     Bagi manusia yang tidak mempercayai adanya hari berbangkit (hari kiamat) merasa terkejut, kerana mereka mengganggap bahawa hidup itu hanya satu kali saja, iaitu hidup di dunia. Padahal, sesungguhnya manusia dicipta oleh Allah menuju kepada kesempurnaan sehingga mereka diberi tahu bahawa hidup bukan hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan yan lebih baik, iaitu kehidupan di akhirat. Oleh kerana itu, mereka terkejut melihat huru hara yang terjadi pada hari kiamat, sebab tatkala kehidupan di dunia mereka tidak percaya sama sekali adanya hari yang penuh dengan huru hara.

     Allah telah memberitahu manusia melalui firmanNya di dalam surah Al-Qiyaamah yang bermaksud: "Aku bersumpah dengan hari kiamat; Dan Aku bersumpah dengan 'Nafsul Lawwaamah' (Bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati)! Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkan semula)? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya segala tulang) jarinya, (tulang yang lebih halus dari yang lain). (Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya), bahkan manusia (yang ingkar) sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat (di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat). Dia bertanya (secara mengejek): "Bilakah datangnya hari kiamat itu?" Maka (jawabnya:Hari kiamat akan datang) apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar (kerana gerun takut), Dan bulan hilang cahayanya, Dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama, (Maka) pada hari itu, berkatalah manusia (yang ingkarkan hari kiamat): "Ke manakah hendak melarikan diri?" Tak usahlah bertanya demikian! Tidak ada lagi tempat perlindungan! Pada hari itu, kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Pada hari itu, manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukan, dan apa yang ia telah tinggalkan. Bahkan manusia itu, (anggotanya) menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia memberikan alasan-alasannya (untuk membela diri)." (Surah Al-Qiyaamah: 1-15)

     Setelah Malaikat Israfil meniup terompet yang kedua, bangkitlah seluruh manusia dari kubrnya. Nyawa pun dikembalikan ke jasad manusia. Juga dihidupkan jin, iblis dan Malaikat. Oleh kerana itu, peristiwa ini disebut dengan hari kebangkitan (yaumul-ba'sa)

     Allah berfirman di dalam surah yasin bahawa orang-orang kafir dan orang munafik akan berkata: "(Pada ketika itu) orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata: Aduhai celakanya kami! Siapakah yng membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?,, (Lalu dikatakan kepada mereka): "Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul.." (Surah Yasin: 52)

     Mereka terkejut, kerana tatkala hidup di dunia tidak percaya bahawa akan ada kebangkitan dan tidak mungkin tulang-tulang yang sudah dimakan anai-anai dapat dihimpun dan dapat menjadi manusia kembali. Perkara tersebut dapat dilihat dalam surah yasin yang berbunyi: "Serta ia mengemukan satu misal perbandingan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dan ia pula lupakan keadaan Kami menciptakannya sambil ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan  tulang-tulang yang telah hancur seperti denu? Katakanlah: "Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakan pada awal wujudnya; dan Ia Maha Mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya)." (Surah Yasin: 78-79)

     Juga di dalam surah Al-Isra' yang berbunyi: "Dan mereka berkata: "Adakah sesdah kita menjadi tulang dan benda yang reput, adakah kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang baharu? Katakanlah (wahai Muhammad): "Jadilah kamu batu atau besi - Atau lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu hidupnya, (maka Allah berkuasa menhidupkannya)!" Mereka pula akan bertanya: "Siapakah yang akan mengembalikan kita hidup semula!" Maka mereka akan menganggukkan kepala mereka kepadamu sambil bertanya secara mengejek: "Bilakah berlakunya?" Katakanlah: "Dipercayai akan berlaku tidak lama lagi". (Surah Al-Isra': 49-51)

E.Berkumpul di Padang Mahsyar.

     Setelah dibangkitkan, maka manusia dikumpulkan di padang Mahsyar, untuk menunggu hisab (perhitungan) yang berkaitan dengan amal yang mereka lakukan di dunia. Pada saat itu, keadaan manusia berbeza-beza, sesuai dengan perbezaan amalnya di dunia. Adapun gambaran di Padang Mahsyar digambarkan oleh Rasulullah SAW, melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi, yang ertinya sebagai berikut: "Pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan menjadi tiga golongan. Segolongan berjalan; segolongan lagi berkendaraan; dan segolongan lagi berjalan dengan mukanya. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimanakah manusia dapat berjalan dengan mukanya?" Rasulullah menjawab: 'Zat yang Mahakuasa menjalankan mereka diatas kakinya, tentunya yang Mahakuasa mampu untuk menjalankan manusia dengan mukanya. Alangkah sukarnya, sebab manusia harus berjalan dengan menjaga mukanya dari tanah-tanah yang kasar dan banyak tanaman yang berduri."

     Juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra., yang ertinya: "Pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian sama sekali dan tidak dikhatan, Mendengarkan keterangan seperti itu, Aisyah ra. kaget dan bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, setiap orang sesama lain saling memandang?" Rasulullah menjawab, Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ertinya: "Ya Aisyah, keadaan waktu itu sangat dahsyat sehingga manusia tidak terfikir untuk melihat antara satu sama lain"

     Di dalam surah Az-Zumar Allah menerangkan bagaimana keadaan padang Mahsyar: "Dan akan bersinar ternag-benderanglah bumi (Hari akhirat) dengan cahaya Tuhannya; dan akan diberikan Kitab suratan amal (untuk dibicarakan); dan akan membawa Nabi-nabi serta saksi-saksi; dan akan dihakimi di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikitpun. Dan akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang - balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka telah lakukan.." (Surah Az-Zumar: 69-70)

     Sebagaimana diterangkan di depan, anusia sudah tidak sempat lagi untuk memikirkan atau membantu orang lain, untuk memikirkan nasibnya sendiri pun tidak sempat lagi. Lebih-lebih di padang Mahsyar sangat sulit, sangat panas sehingga masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri.

Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

No comments:

Post a Comment