03 July 2011

Bab 05: Tanda-tanda Hari Kiamat (part 2)


7.Munculnya berbagai bentuk fitnah. Sepertinya, muncul berbagai mazhab dan aliran dalam Islam, yang menyebabkan kehancuran didalam agama, politik, ekonomi dan sebagainya.

8.Kemunculan fitnah tersebut mengakibatkan munculnya perselisihan, bahkan sampai terjadinya pembunuhan.

9.Banyaknya harta yang melimpah ruah sehingga orang  tidak memerlukan harta lagi. Orang kaya sukar untuk menyalurkan zakatnya, kerana harta sudah tidak diperlukan lagi.

10.Banyaknya orang bebas menjual dan meminum minuman keras sehingga timbulnya kekacauan di mana-mana, kerana mabuk atau hilang akal akibat dari minuman itu tadi.

11.Munculnya penzinaan secara terang-terangan, bahkan secara terangan dan berpersatuan.

12.Sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita, di samping banyak terjadi permasalahan mengenal identiti antara lelaki dan perempuan.

13.Keluarnya asap, baik disengajakan mahupun tidak disengaja. Hal itu dapat dilihat dari gedung-gedung industri, pengilangan minyak, mahupun dibakar (terbakar) hutan-hutan yang terjadi di mana-mana.

B.Tanda-tanda besar meliputi:

Ketika hampirnya terjadi hari kiamat, banyak sekali tanda-tanda perubahan yang sangat besar dalam susunan alam semesta sehingga terjadinya peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi. Oleh kerana itu, muncullah peristiwa-peristiwa seperti:

1.Terbitnya matahari dari arah barat yang bergerak berlawanan dari putaran asalnya, iaitu matahari terbit dari timur. Padahal telah ribuan tahun matahari tunduk kepada hukum Allah SWT, sebagaimana diterangkan didalam Al-Quran: "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi  Maha Mengetahui." (Surah Yasin: 38)

Berkaitan dengan hal itu, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang ertinya:

"Tidaklah datang hari kiamat sehingga matahari keluar dari arah Barat. Apabila matahari telah terbit, maka berimanlah seluruh manusia. Namun, beriman pada saat itu tidak ada gunanya bagi diri mereka yang tadinya belum beriman (orangorang kafir). Demikian juga bagi mereka yang tadinya belum pernah berbuat baik dalam berimannya."

2.Keluarnya bermacam jenis binatang yang dapat bercakap-cakap dengan manusia, Allah berfirman: "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami." (Surah An-Naml: 82).

Hal itu diperkuat oleh sabda Rasulullah, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud, yang ertinya:

"Sesungguhnya, tanda-tanda awal yang keluar (yang menunjukkan datangnya hari kiamat) adalah terbitnya matahari dari arah barat dan juga keluarnya semacam binatang di hadapan orang ramai di waktu dhuha (kira-kira pukul 06.30-11.00). Di mana di antara kedua tanda ini keluar lebih dahulu sebelum yang satunya, maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang sangat dekat sesudah terjadinya yang pertama. Hadis ini juga untuk menguatkan tanda yang pertama."

3.Munculnya Imam al-Mahdi. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Beliau adalah masih berketurunan ahlul-bait (Rasulullah SAW), iaitu anak cucu Fatimah binti Muhammad SAW. Akhlaknya menyerupai akhlak Rasulullah, bentuk tubuhnya berbeza. Kemunculannya adalah untuk menegakkan agama Islam, kerana pada akhir-akhir ini agama Islam sudah tidak diamalkan lagi oleh umatnya. Saat itu, agama Islam akan terangkat lagi sehingga menjadi kukuh. Hal itu sesuai dengan janji Allah yang termaktub di dalam surah Al-Fath yang berbunyi: "Dialah yang mengutuskan RasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkanNya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allan menjadi saksi." (Surah Al-Fath: 28)

4.Munculnya Dajjal.Dajjal iaitu seorang yang mengaku sebagai Tuhan, yang menabur fitnah di kalangan umat manusia agar meninggalkan agama Islam. Ia menginginkan dasar sekular (pemisahan agama dengan dunia) di kalangan umat manusia. Caranya adalah dengan menunjukkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang dapat menakjubkan umat manusia sehingga sebahagian umat manusia ada yang terpikat, tetapi bagi yang imannya kuat sulit untuk mengikutinya. Rasulullah SAW, melalui hadisnya juga mengingatkan akan datangnya Dajjal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang ertinya:

"Tidak seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia memperingatkan kepada umatnya tentang kedatangan Dajjal. Dajjal akan keluar di kalangan kamu semua, maka tidak samar lagi bagimu tentang hal ehwalnya. Tidak samar pula bahawa Tuhanmu tidak buta sebelah matanya. Sesungguhnya Dajjal buta mata kanannya, seolah-olah metanya adalah sebuah batu yang menonjol."

Dajjal yang sering difahami sebagai pendusta/pembohong besar, yang menurut keterangan Rasulullah berjumlah 30 orang, mereka semuanya mengaku sebagai Rasulullah (para utusan Allah). Di samping ciri-ciri seperti yang telah disebutkan di atas, masih ada ciri-ciri seperti telah disebutkan di atas, masih ada ciri-ciri lain, iaitu satu matanya pecah/buta (axwar), buruk rupa, cerdik dan penipu. Dia mempunyai tanda kekafiran pada keningnya, dan amat mahir dalam ilmu pengetahuan alam. Orang banyak akan tertipu kerana kecanggihan ilmunya sehingga disangka dia adalah Tuhan. Beberapa Ulama Islam menyebutkan, di antara Dajjal akan adanya kelompok Qaddiyan dan Bahai.

Oleh kerana itu, jika melihat ciri-ciri yang disebutkan di atas sebenarnya pada saat sekarang ini, telah banyak di antara manusia yang mengaku sebagai rasul.

5.Turunnya Nabiyullah Isa a.s.. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahawa setelah munculnya Dajjal, akan muncul Nabi Isa a.s. Turunnya Isa a.s. adalah untuk memerintah dengan adil sekali san menerapkan syariat Islam. Demikian juga akan menerapkan hukum-hukum agama yang selama ini ditinggalkan oleh orang banyak, kemudian akan dihidupkan kembali. Di samping itu, Nabi Isa a.s. juga akan membunuh Dajjal. Kemudian terjadilah angin yang bertiup kencang, yang membawa tugas untuk mencabut seluruh nyawa kaum Muslimin. Dengan demikian, yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak Islam. Akhirnya, terjadilah kehancuran dan kerosakan. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang ertinya:

"Demi Zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, pasti hampirlah putra Maryam (Isa Al-Masih) akan diturunkan dikalangan kamu sekalian dan menjadi seorang pemegang pemerintahan yang adil. Ia akan mematahkan palang salib, membunuh babi dan melenyapkan jual-beli. Saat itu harta meluap ruah sehingga tidak seorang pun yang suka menerimanya, sehingga sekali bersujud lebih baik dari pada dunia dan seisinya."

Abu Hurairah juga menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang terjemahnya: "Bacalah sekehendak hatimu ayat berikut: "Tidak ada seorang pun dari Alhi Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka." (Surah An-Nisa': 159)

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahawa suatu hari nanti ahlil-kitab (Kaum Yahudi & Nasrani) akan beriman kepada Nabi Isa a.s. Akan tetapi keimanan mereka adalah sia-sia kerana mereka telah banyak melakukan kezaliman di muka bumi ini. Kecuali bagi mereka yang beriman dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

"Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Dan juga (disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, dan (disebabkan) mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya). Dan (ingatlah) Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka, azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, sekaliannya beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Quran), dan kepada apa yang telah diturunkan dahulu daripadamu, -Khasnya orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menunaikan zakat, serta beriman kepada Allah dan hari akhirat; mereka itulah yang Kami akan berikan kepadanya pahala (balasan) yang amat besar.." (Surah An-Nisa': 160-162)

6.Keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj (bangsa yang pernah hidup pada zaman Raja Iskandar Zulqarnain). Mereka gemar berbuat kerosakan dan kekecohan sehingga pemerintah pada waktu itu mengalami kekacauan. Akhirnya, Raja Iskandar Zulqarnain dengan dibantu oleh rakyat tempatan membuat dinding dari besi dengan ukuran besar sebagai penjara bagi mereka. Namun, menjelang kiamat, tembok itu akan hancur rata dengan tanah seizin Allah. Kisah Raja Iskandar Zulqarnain dengan Yakjuj dan Makjuj diterangkan di dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud: 

"Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai Zulqarnain. Katakanlah: "Aku akan membacakan kepada kamu (wahyu dari Allah yang menerangkan) sedikit tentang perihalnya": Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan Kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Lalu ia menurut jalan (yang menyampaikan maksudnya). Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum (yang kufur ingkar). Kami berfirman (dengan mengilhamkan kepadanya): "Wahai Zulqarnain! Pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka". Ia berkata: "Adapun orang yang melakukan kezaliman (kufur derhaka), maka kami akan menyeksanya; kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya.

Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya; dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati". Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Demikianlah halnya; dan sesungguhnya Kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Mereka berkata: "Wahai Zulqarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?" Dia menjawab: "(kekuasaan dan kekayaan) yang Tuhanku jadikan daku menguasainya, lebih baik (dari bayaran kamu); oleh itu bantulah daku dengan tenaga (kamu beramai-ramai) aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi"; sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata: "Tiuplah dengan alat-alat kamu" sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia: "Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya". Maka mereka juga tidak dapat menebuknya.

(Setelah itu) berkatalah Zulqarnain: "Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadikan temnok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar". Dan Kami biarkan mereka pada hari itu (keluar beramai-ramai) bercampur-baur antara satu dengan yang lain; dan (kemudiannya) akan ditiup sangkakala, lalu Kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di Padang Mahsyar. Dan Kami memperlihatkan neraka Jahannam, pada hari itu kepada orang-orang kafir, dengan pendedahan yang jelas nyata; (iaitu) orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiKu, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali." (Surah Al-Khafi: 83-101)

7.Robohnya Kaabah. Kaabah adalah kiblat umat Islam dalam beribadah sehingga ia dikenali sebagai tempat suci umat Islam. Selama ini, Allah telah menjaganya dari segala hal-hal yang buruk, yang dapat menggangu keberadaan dan kesucian Kaabah. Hal itu pernah dilakukan oleh pasukan Abrahah, yang akhirnya mereka dapat dihancurkan. Menurut Imam Ahmad, apabila menjelang kiamat Kaabah akan dihancurkan oleh perbuatan Dzusuwaqatain, seorang lelaki dari Habsyi (Ethiopia), dan akan menanggalkan kiswahnya. Hal itu diterangkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ertinya: "Kaabah akan dirosak oleh seorang lelaki dari Habsyah (Ethiopia) yang memiliki dua pergelangan kaki yang bengkok, dia akan menghancurkan Kaabah dengan pemukul dan linggisnya.

8.Hilangnya ayat-ayat Al-Quran dari muka bumi, dan tidak tertinggal hurufnya walau pun satu, kecuali tinggal kertas putih. Pada situasi seperti ini, tiak seorang pun yang mempu mengingatkan walau satu ayat dari firman Allah yang terdapat di dalamnya.

9.Seluruh manusia di muka bumi menjadi kafir sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan "amar ma'ruf nahi munkar". Kemudian, atas perintah Allah, Malaikat Israfil meniup terompet (sangkakala) sebagai tanda datangnya hari kiamat.

10.Fenomena alam sebagaimana yang diketahui, usia alam ini semakin hari semakin tua. Dengan usianya yang tua, maka secara langsung telah banyak organ-organnya yang rosak. Dahulu, alam ini sangat tenang, tetapi sekarang kian berubah. Hal itu disebabkan alam mengalami kerosakan, juga kerana alam dirosakkan oleh makhluknya, terutama oleh umat manusia.

     Di alam sebuah artikel yang berjudul: "Ends of Days Scenario", disebutkan bahawa antara penyebab kehancuran dunia meliputi bencana alam dan oleh manusia. Di antara akibat dari bencana alam tersebut ialah:
 1. Bencana alam dahsyat, seperti ledakan Gunung Toba di Indonesia, yang terjadi 71,500 tahun yang lalu. Dianggarkan pada saat itu umat manusia yang mati mencapai 10 juta.
 2. Ledakan radiasi gamma di luar angkasa.
 3. Berubahnya putaran bumi.
 4. Matahari yang membesar dan mengecil.
 5. Muntahan dari meteor. Hal itu pernah terjadi, walaupun dalam skala kecil pada tahun 1908 di Tunguska, Rusia.
 6. Lubang hitam yang muncul di luar angkasa dan menghancurkan bumi.
 7. Perubahan cuaca secara mengejut sedangkan perbuatan manusia mengakibatkannya.
 8. Kehabisan minyak.
 9. Perang nuklear, biologi dan kimia.
 10. Revolusi robot.
 11. Pemanasan global.
 Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

No comments:

Post a Comment