18 July 2011

Berilmu Tetapi Tidak Mengamalkannya...


Ilmu yang tidak diamalkan, dicela oleh Allah SWT, RasulNya dan kaum Mukminin. Allah SWT berfirman: Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (Ash-Shaf: 2-3)

*Abu Hurairah ra. berkata: "Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan seperti harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah."

*Al-Fudhail rahimahullah berkata: "Seorang alim masih dianggap bodoh atas apa yang ia ketahui, sampai ia mengamalkannya."

*Malik bin Dinar rahimahullah berkata: "Anda jumpai seseorang yang tidak pernah keliru sedikitpun dalam bicara, namun seluruh perbuatannya tidak lepas dari kekeliruan."


psst... jadi bila kita dah mempunyai ilmu, jangan lupa untuk amalkan ilmu tersebut.. rugi tau!!!

No comments:

Post a Comment