06 July 2011

Bab 07: Kejadian-kejadian Selepas Kiamat (part 2)F.Perhitungan dan Penimbangan

     Yang berkaitan dengan perhitungan dan penimbangan, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahawa amal perbuatan manusia akan diperhitungkan/ditimbang. Firman Allah yang bermaksud:


"Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi; dan ktika berlakunya hari kiamat, pada saat itulah ruginya orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Dan (pada hari kiamat) engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut (dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan); tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalan (serta dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu telah kamu kerjakan! "Inilah surat (tulisan malaikat) Kami, ia memberi keterangan terhadap kamu dengan yang benar, kerana sesungguhnya Kami telah (perintahkan malaikat) menulis segala yang kamu telah lakukan (di dunia dahulu)!" Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam rahmatNya; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Adapun orang-orang kafir, (maka mereka akan ditempelak dengan dikatakan kepada mereka): "Bukankah ayat-ayatKu telah disampaikan dan dibacakan kepada kamu, lalu kamu berlaku sombong dan takabur (mengingkarinya), serta menjadi kaum yang sentiasa melakukan kesalahan? "Dan apabila dikatakan (kepada kamu): 'Sesungguhnya janji Allah (membalas amal kamu) adalah benar, dan hari kiamat tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya', kamu berkata: 'kami tidak mengetahui apa dia hari kiamat itu; kami hanya mengira (kemungkinannya) sebagai sangkaan jua, dan kami tidak sekali-kali meyakininya'". Dan (pada ketika itu) ternyatalah kepada mereka balasan kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan, serta mereka diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek itu! Dan dikatakan (kepada mereka): "Pada hari ini Kami tidak hiraukan kamu (menderita di dalam azab seksa) sebagaimana Kami tidak hiraukan persediaan menemui kamu hari ini; dan tempat kamu ialah neraka, dan kamu tidak akan beroleh sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan. "(Balasan buruk) yang demikian ini ialah kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat keterangan Allah sebagai ejek-ejekan, dan kerana kamu telah membiarkan diri kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia". Maka pada hari itu mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, dan mereka tidak diberi peluang untuk bertaubat (memperbaiki kelasahannya)." (Surah Al-Jatsiyah: 27-35)


"Dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk (menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada diri sesiapa yang teraniaya sedikitpun; dan jika (amalnya) itu seberat biji sawi (sekalipun), nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan dihitung); dan cukuplah Kami sebagai Penghitung". (Surah Al-Anbiya': 47)


"Timbangan pada hari itu adalah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami." (Surah Al-A'raf: 8-9)


"Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang meruikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam neraka Jahannam." (Surah Al-Mu'minun: 102-103)

     Di samping timbangan amal, juga diperlihatkan catatan (rakaman) amalannya. "Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya.." (Surah Ar-Ra'd: 11)


"Patutkah mereka menyangka bahawa Kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan (di dalam hati) dan apa yang mereka perkatakan (dengan berbisik) sesama sendiri? (Bukan sebagaimana yang mereka sangka) bahkan utusan-utusan Kami (malaikat) yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan." (Surah Az-Zukhruf: 80)


"Padahal sesungguhnya, ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu, (Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah), lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu); Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan." (Surah Al-Infithaar: 10-12)


"Inilah surat (tulisan Malaikat) Kami, ia memberi keterangan terhadap kamu dengan yang benar, kerana sesungguhnya Kami telah (perintahkan Malaikat) menulis segala yang kamu telah lakukan (di dunia dahulu)!" (Surah Al-Jaatsiyah: 29)


"Dan tiap-tiap seorang manusia Kami kalongkan bahagian nasibnya di lehernya, dan pada hari kiamat kelak Kami akan keluarkan kepadanya kitab (suratan amalnya) yang akan didapati terbuka (untuk di tatapnya). (Lalu Kami perintahkan kepadanya): "Bacalah kitab (suratan amalmu), cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (tentang segala yang telah engkau lakukan)." (Surah Al-Isra': 13-14)


"Dan 'kitab-kitab Amal' juga akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya; dan mereka akan berkata: "Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaanya? Ia tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan semua dihitungnya!" Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya); dan (ingatlah) Tuhanmu tidak berlaku zalom kepada seseorangpun." (Surah Al-Kahfi: 49)

G.Pembalasan

     Setelah adanya penimbangan, melalui as-Shirath (as-siratul al mustaqim). Menurut Imam Abdurrahman bin Ahmad al-Qaadli bahawa as-Shirath al-Mustaqiim memiliki tujuh bahagian. Setiap bahagian ditempuhi selama 300 tahun, iaitu 100 tahun berjalan kaki, 100 tahun berjalan datar, 100 tahun lagi berjalan turun. Oleh kerana itu, pada saat itu setiap manusia akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, bersesuaian dengan amalan yang dilakukan di dunia. Allah pasti akan melaksanakan janjiNya. Sesuai dengan firmanNya di dalam surah al-Qaari'ah yang berbunyi: "Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing); adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah 'Haawiyah'." (Surah al-Qaari'ah: 6-9)


"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adn (tempat tinggal yang tetap), yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah redha akan mereka dan mereka pun redha (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya." (Surah Bayyinah: 6-8)


"Dan masukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka; ucapan selamat sentiasa mereka dapati (dari malaikat) di dalam syurga-syurga itu." (Surah Ibrahim: 23)

     Tentang keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir telah diterangkan oleh Allah dengan panjang lebar di dalam surah Az- Zumar:


"Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasukan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka: 'Bukankah telah datang kepada kamu Rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari kamu ini?' Mereka menjawab: 'Ya, telah datang! Tetapi telah ditetapkan hukumam azab atas orang-orang kafir. (Setelah itu) dikatakan kepada mereka: 'Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya; maka seburuk-buruk tempat bagi orng-orang yang sombong takbur ialah neraka Jahannam. Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke Syurga dengan berpasukan, sehingga apabila mereka sampai ke Syurga yang pintu-pintu mereka dengan kata-kata: 'Salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam Syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya' (mereka pun masuk) serta mereka berkata: 'Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjiNya kepada kami, dan yang menjadikan kami mewarisi bumi Syurga ini dengan sebebas-bebasnya, kami boleh mengambil tempat dari Syurga ini di mana sahaja kami sukai; maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal'. dan (pada hari itu) engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling Arasy dengan bertasbih memuji Tuhan mereka, serta mereka dihakimi dengan adil; dan (masing-masing bersyukur akan keputusan itu dengan) mengucapkan: "Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam!" (Surah Az-Zumar: 71-75)

     Perlu diketahui, bahawa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang sehingga walaupun sudah ditentukan balasan seperti tersebut di atas; Dia masih memberi syafaat kepada siapa saja yang dikehendakiNya. Hal itu sesuai dengan firman Allah di dalam surah as-Saba': "Dan tidak berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah, (maka orang-orang yang hendak memohon syafaat terpaksa menunggu izin itu dengan penuh perasaan takut dan bimbang) sehingga apabila dihapuskan Allah perasaan takut dari hati mereka (dengan pemberian izi itu) bersukarialah mereka dengan bertanya-tanya sesama sendiri: 'Apakah yang telah dititahkan oleh Tuhan kamu?' Sebahagian di antara mereka menjawab: 'Tuhan telah menitahkan kebenaran'; dan Dia lah jua Yang Maha Tinggi keadaanNya, lagi Maha Besar kekuasaanNya." (Surah Saba': 23)

     Secara bahasa, syafa'ah (syafaat) bererti perantaraan. Maksudnya, perantaraan dalam memberi sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat (seksa) bagi orang lain. Dengan kata lain, syafaat adalah permohonan keampunan (kepada Tuhan) atas dosa-dosa orang lain. Orang yang memberikan syafaat disebut dengan syafi'/syafii'.

1.Syafaat kubra (syafaat besar), iaitu syafaat yang diperolehi di tempat penantian (Padang Mahsyar), di mana pada saat itu para Nabi dan para Rasul (Ulul-Azmi) meninggalkan umat manusia, kerana mereka tidak bersedia memberikan syafaat. Kenyataan ketidaksanggupan untuk memberi syafaat dimulai dari Nabi Adam a.s dan Nabi-nabi setelahnya, sehinggalah ke Nabi terakhir Nbi Muhammad SAW menyatakan: "Saya adalah pemilik syafaat itu." Pada saat itu, Nabi Muhammad terus bersujud kepada Allah SWT dan memujiNya.

2.Syafaat Nabi bagi penghuni Syurga tatkala memasuki Syurga.

3.Syafaat Nabi kepada umatnya yang derhaka yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka kerana dosa mereka. Kemudian mereka memperolehi syafaat dari Nabi agar tidak di masukkan ke dalam neraka.

4.Syafaat Nabi kepada ahli tauhid (orang-orang yang mengesakan Allah) yang derhaka kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka kerana dosa-dosa mereka.

5.Syafaat Nabi kepada ahli syurga agar mereka mendapatkan pertambahan pahala dan dinaikkan darjatnya.

6.Syafaat Nabi kepada salah seorang keluarganya yang kafir yang berada di antara penghuni neraka. Nabi menginginkan agar mereka diberi keringanan kerana pernah berjasa kepadanya, seperti bapa saudaranya, Abu Talib. Jadi, balasan manusia saat itu tidak sama, sesuai dengan amal yang dilakukan ketika hidup di dunia.

Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

No comments:

Post a Comment