03 July 2011

Bab 05: Tanda-tanda Hari Kiamat (part 1)


Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah datang hari kiamat sehingga matahari keluar dari arah Barat."

     Sebagai orang yang beragama Islam, sudah tentu dalam memahami sesuatu hanya menggunakan akal saja, lebih-lebih lagi dalam memahami kiamat yang merupakan masalah agama tetapi juga harus didasarkan kepada firman Allah (Al-Quran). Oleh kerana itu, untuk membicarakan tanda-tanda hari kiamat juga harus melandaskan kepada dua hal, pertama, Al-Quran dan Hadis; dan kedua, fenomena alam.


1.Al-Quran dan Hadis

     Allah berfirman di dalam Surah Muhammad: Apabila membicarakan tanda-tanda datangnya hari kiamat, memang merupakan suatu hal yang sulit. Namun pada saat sekarang ini, tanda-tanda yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebahagian tanda-tanda telah kelihatan (terbukit), baik itu tanda-tanda Kiamat Sughraa (Kiamat Kecil), atau pun tanda-tanda Kiamat Kubraa (Kiamat Besar).


     Sebagai contoh, kiamat akan dimulai dengan rosaknya alam, seperti gempa bumi, badai, tsunami, gunung meletus, terbakarnya hutan, baik disengajakan oleh manusia, mahupun tidak disengajakan, dan tanda-tanda lain. Juga sering terjadinya badai yang merobohkan bangunan-bangunan, pohon-pohon, dan hilangnya nyawa manusia. Memandangkan sudah banyak tercemarnya lautan sehingga mengakibatkan banyak makhluk hidup yang mati. Cairnya ais di kutub (utara dan selatan) disebabkan kepanasan suhu global yang meningkat secara mendadak dari tahun ke tahun, yang mengakibatkan kenaikan air laut dan adanya kesan perubahan iklim/cuaca. Adanya rumah kaca yang mengakibatkan udara semakin panas dan berbahang tinggi, pencemaran udara yang terjadi secara terus-menerus, dan tanda-tanda lainnya.


     Khusus yang berkaitan dengan gempa bumi, sehingga saat ini sudah terjadi ribuan kali gempa bumi, baik berskala besar mahupun kecil. Juga muncullah tsunami, akibat berlakunya gegaran didasar laut, seperti yang berlaku pada bandar acheh dua tahun dahulu. Demikian juga yang terjadi di belahan dunia lainnya.


     Secara ilmiah, peristiwa-peristiwa seperti itu menunjukkan adanya tanda-tanda kerosakan alam, yang suatu saat nanti alam ini akan berakhir/hancur (kiamat). Demikian juga dengan adanya tanda-tanda lain, seperti terasanya waktu yang begitu singkat sehingga komunikasi antara bandar, kepulauan dan negara dapat ditempuh dalam waktu singkat dan cepat, jumlah wanita yang lebih banyak, banyaknya pendusta/pembohong, banyaknya pecah amanah, merebaknya penzinaan dan lain sebagainya.


     Mengenai pembahagian tanda-tanda akan terjadinya kiamat, para ulama berbeza pendapat. Misalnya, ada ulama yang membahagikan tanda-tanda kiamat menjadi tiga bahagian, iaitu: tanda-tanda yang telah terjadi, tanda-tanda yang akan terjadi dan terus-menerus terjadinya, seperti zina; dan tanda-tanda yang akan terjadi. Juga ada yang membahagikan menjadi dua, iaitu tanda-tanda Kiamat Sughaa (kiamat kecil) dan Kiamat Kubraa (kiamat besar). Untuk mempermudahkan pemahaman, di sini akan disajikan pembahagian yang dua. Adapun perinciannya adalah sebahagian berikut.


A.Tanda-tanda kecil meliputi:

1.Diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul/Nabi terakhir. Dengan diutusnya Beliau, bererti tidak ada Nabi lagi setelahnya, yang benar-benar menjadi Rasul/pesuruh Allah SWT. Hal itu telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, yang ertinya sebagai berikut:

"Saya diutuskan (oleh Allah) dan jaraknya dengan Hari Kiamat seperti dua jari ini. Tatkala bersabda, Beliau menunjukkan jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Hal itu menunjukkan bahawa antara peritiwa diutusnya Nabi dengan hari kiamat sangat dekat."

2.Apabila yang menjadi penguasa (raja, menteri, amir dan lain sebagainya) adalah anak-anak wanita-wanita tawanan atau golongan rendah, bukan dari keturunan orang yang mulia. Seperti pendidikannya, akhlaknya, dan keperwiraannya yang rendah, yang akan mengakibatkan kacau dan rosaknya pemerintahan yang jujur.

3.Manusia yang terdiri dari fakir miskin dan penggembala kambing berlumba-lumba dalam kemegahan (mencari kekayaan). Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, pada suatu hari, Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril yang menanyakan, "Wahai Rasulullah, bilakah datangnya hari kiamat?" Rasulullah menjawab: "Tidakkah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Akan tetapi, saya hendak memberitahukan padamu tentang tanda-tandanya, iaitu di antaranya apabila hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Demikian juga, apabila orang-orang yang tidak beralas kaki dan telanjang (fakir miskin) serta penggembala kambing telah menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Juga apabila para penggembala kambing sudah bermegah-megahan dalam bangunan-bangunan yang menjulang tinggi".

Hadis tersebut sekaligus menyokong keterangan nombor dua di atas. Terjadinya peperangan antara dua kelompok dakwah (sesama umat Islam). Sememangnya, peristiwa itu telah terjadi tatkala adanya peperangan antara Khalifah Ali Karramallaahu Wajhah dengan gabenor Syam, iaitu Khalifah Muawiyah dan pengikutnya.

4.Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan.Dimaksudkan dengan lenyapnya ilmu pengetahuan adalah wafatnya alim ulama, cendiakawan muslim, dan para muballigh. Padahal mereka adalah para pendakwah Islam yang jujur, dan tidak mengenal lelah dalam dakwahnya.

5.Terjadinya gempa bumi yang berulang kali. Kejadian ini banyak berlaku di negara jirang seperti Indonesia dan Filipina. Semenjak gempa di wilayah Acheh, wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta, dan wilayah Jawa Barat, serta muntahan gunung berapi Mayon di Filipina, telah diikuti oleh gegaran kecil yang lain. Hal itu menunjukkan tanda-tanda rosaknya dunia.

6.Waktu terasa sangat pendek. Dengan munculnya teknologi tinggi sehingga banyaknya negara maju membuat pesawat supersonik, challanger dan lain sebagainya, jarang antara satu kota ke kota yang lain; antara satu pulau ke pulau lain; antara satu negara ke negara yang lain; dan antara benua ke benua yang lain sangat dekat. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahawa hal-hal yang ghaib telah diberitahukan sebelumnya oleh Allah SWT kepada RasulNya mengenai hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari.

Dipetik dari: Buku Menyangkal Kiamat 2012

No comments:

Post a Comment