21 July 2011

Kisah Burung & Ular Yang Buta


     Dalam kitab Shafat Ash-Shafwah, Ibnul Jauzi mengatakan: "Ada salah seorang ahli ibadah melihat seekor burung yang selalu membawa sepotong daging pada setiap hari. Burung itu hingga di atas pokok kurma, maka ahli ibadah itu merasa hairan, kerana biasanya burung itu tidak pernah bersarang di atas pokok kurma. Dia berkata: 'Saya memanjat pokok kurma tersebut, maka saya melihat di sana ada seekor ular yang buta, setiap kali burung itu mendekatinya, burung itu bersuara, lalu ular itu membuka mulutnya, kemudian burung itupun meletakkan sepotong daging tersebut ke dalam mulutnya, lalu ia terbang.'"

     Siapakah yang mengajar seekor burung itu memberikan sepotong daging kepada seekor ular buta tersebut? Sesungguhnya Dia itu adalah Dzat Yang Maha Esa lagi Maha Tunggal.

     Allah SWT berfirman: "Dan tidak ada suatu binatang melata (segenap makhluk Allah yang bernyawa) pun di bumi melainkan Allah-lah yang memveri rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam (dunia) binatang itu dan tempat penyimpanannya (akhirat). Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). [Hud: 6]

     Oleh kerana itu, penghasilan yang paling unggul yang paling baik menurut Ibnu Taimiyyah, iaitu tawakkal kepada Allah, percaya dengan pemeliharaanNya dan berbaik sangka kepadaNya. Kemudian beliau mengutip sebuah hadith Qudsi dari Allah SWT: "Wahai para hambaKu, setiap kamu itu lapar, kecuali orang yang ku beri makan, maka mintalah makan kepadaKu, nescaya Aku akan memberikan makan kepada kalian. Wahai para hambaKu, setiap kamu itu telanjang, kecuali orang yang Aku tutupi auratnya, maka mintalah penutup daripadaKu, nescaya Aku akan menutupi kalian. [Muslim, no.2577 dan Ahmad, no 20911]

     Wallahu a'lam.

     Dan selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad dan semua keluarga serta para sahabatnya sekalian.

Dipetik dari: Buku Ihfazillah, yah fazka.

No comments:

Post a Comment