24 August 2011

Keberkatan Hadir Majlis Ilmu


Ramadan bukan saja terkenal sebagai bulan latihan, krsabaran (syahru al-sabr) dan berkat (syahru barakah), malah bulan ilmu. Ia memberi peluang kepada seseorang mendapat ganjaran dan pahala serta menjauhkan diri daripada perkara sia-sia.

Dalam kitab Ihya' Ulumiddin, Imam Ghazali menjelaskan bahawa Abu Darda' berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hendaklah kamu menjadi orang berilmu. Jika tidak, jadilah orang yang memperlajari ilmu. Jika tidak, jadilah orang yang mendengar ilmu. Jangan kamu jadi golongan keempat (yang tidak termasuk dalam golongan itu). Hendaklah kamu tinggalkan perbuatan golongan keempat itu."

No comments:

Post a Comment