10 August 2011

5 Perkara Hindar Akhlak Buruk


Pada bulan Ramadan, umat Islam sangat digalakkan memperbanyakkan menyebut mengenai lima perkara seperti disarankan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Insya'Allah dengan selalu menyebut dan mengingatinya memveri kesedaran kepada kita sepanjang bulan Ramadan.

Rasulullah s.a.w. mengingatkan umatnya mengenai lima perkara itu iaitu:


  • Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk.
  • Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia.
  • Perbanyakkan menyebut dan mengingat hal kematian daripada hal kehidupan.
  • Jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga.
  • Jangan sebut dan nampak-nampakkan keaiban atau keburukan diri orang lain.


Semoga lima perkara yang disebutkan di atas dapat kita hayati dan diterapkan dalam kehidupan ketika bulan Ramadan.

No comments:

Post a Comment