28 April 2011

MENGHINDARI SU'UL KHATIMAH

Para salafus soleh (orang-orang terdahulu yang baik-baik) sering khuatiri dan takut akan suul khatimah atau kesudahan yang buruk. Dalam hal ini ada berbagai riwayat dan kisah yang diceritakan, yang akan menjadi pedoman bagi kita. Rasulullah SAW bersabda maksudnya: "Demi Allah yang tiada selain Dia, ada kalanya seseorang dari kamu beramal dengan amalan ahli syurga hingga jarak antaranya dengan syurga itu hanya sehasta saja. Tapi suratan takdir lebih cepat sehingga ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan ada kalanya seseorang dari kamu beramal dengan amalan ahli neraka hingga jaraknya dengan neraka itu hanya sehasta saja. Tapi ia didahului oleh takdirnya sehingga ia pun beramal dengan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga." (HR:Bukhari, Muslim)

Berkata para ulama bahawa orang-orang yang paling dikhuatiri akan beroleh suul khatimah biasanya ialah orang-orang yang suka melalaikan solat, yang suka minum khamar (arak), yang derhaka kepada kedua orang tuanya, yang suka menyusahkan orang-orang Muslim yang lain. Kemudian mereka terus-menerus melakukan maksiat besar dan dosa-dosa keji dan tidak bertaubat kepada Allah SWT dari dosa-dosanya itu. Allah SWT berfirman maksudnya: "kemudian, kesudahan orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang paling buruk, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan selalu memperolok-oloknya." (Ar-Rum:10)

Setiap Muslim hendaklah selalu mengharapkan kurnia Allah SWT agar Dia tidak mencabut nikmat Islam sesudah Dia berikan kurnia itu kepada kita. Kemudian hendaklah kita selalu menyedari kemungkinan tercabutnya nikmat ini disebabkan kelalaian dalam mensyukuri nikmat yang besar ini, iaitu nikmat Islam; yang terbesar di antara segala nikmat.

Sebahagian dari para salaf bersumpah dengan nama Allah, bahawa: tiada seorangpun yang sangat merasa aman dari tercabutnya Islam dari dirinya, kecuali ia pasti tercabut. Oleh sebab itu, hendaklah terus-menerus memohon dan merendahkan hati kepada Allah SWT agar Allah mengurniakan husnul khatimah atau kesudahan yang baik kepada kita.

Disebutkan bahawa Iblis (laknat Allah atasnya) berkata: "Patah tulang punggungku kerana orang yang memohon husnul khatimah!" Aku berpendapat apabila seseorang berasa 'ujub (bangga) dengan amalannya, maka aku khuatir ia telah tergelincir.

Ya Allah, ya Tuhanku! Kami memohon dengan cahaya wajah-Mu yang mulia dan zat-Mu yang haq, agar Engkau kurniakan kepada kami husnul khatimah ketika mati. Juga bagi orang-orang yang kami cintai serta kaum Muslimin semuanya, wahai Yang Paling Pengasih dari sekalian pengasih!

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk yang benar dan berilah kami rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." (Ali Imran:8)

Kemudian berdoa: "Wahai Tuhan kami, penuhilah (dada kami) dengan kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang beriman.

No comments:

Post a Comment