22 June 2011

Perbuatan-Perbuatan Yang DilarangDalilnya berdasarkan Hadis yang Shahih dari Rasulullah SAW

1.Sombong: "Tidak termasuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia.


2.Riya' dan Sum'ah: "Siapa saja memperdengarkan amalnya (sum'ah), maka Allah akan menyingkap aibnya pada hari kiamat. Dan siapa saja berbuat riya', maka Allah akan membongkar rahsia hatinya".


3.Perbuatan Keji: "Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang dijauhi atau ditinggalkan oleh manusia kerana takut akan kekejiannya".


4.Dusta: "Celakalah, orang yang mengucapkan (membicarakan) sesuatu perkataan agar orang-orang tertawa kerananya, lalu ia berdusta, celakalah ia, celakalah ia".


5.Dosa dan Fitnah: "Fitnah (dosa) itu dipampangkan ke hati seperti tikar sehelai demi sehelai. Maka hati yang menyerap dosa itu akan membekaskan noda hitam".


6.Tajassus (Memata-matai): "Siapa saja memdengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka benci kepadanya, atau mereka menjauh darinya, maka pada hari kiamat nanti telinganya akan disiram dengan timah yang panas".


7.Gambar: "Sesungguhnya orang yang paling berat seksanya pada hari kiamat nanti adalah pelukis". , "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa didalamnya".


8.Namimah (Adu Domba): "Tidak masuk syurga para pengadu domba". Namimah adalah menyebarkan gosip untuk tujuan merosak atau mencelakai orang lain.


9.Ghibah: "Tahukah kamu apa itu ghibah? Mereka berkata, "Allah dan RasulNya yang lebih tahu." Nabi menjawab, "Kamu menyebutkan tentang saudaramu yang tidak ia suka." Dikatakan, "Bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan itu memang benar ada pada saudaraku? Nabi menjawab, "Jika hal itu ada padanya, maka kamu telah berbuat ghibah, dan jika hal itu tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta padanya".


10.Melaknat: "Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya". , "Bagi orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi ahli syafaat dan syuhada (saksi) pada hari kiamat".


11.Menyebar rahsia hubungan suami isteri
: "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah orang laki-laki yang mengauli isteri, atau wanita yang bercumbu dengan suaminya, kemudian menyebarkan rahsia hubungan intim mereka berdua".


12.Keluarnya wanita dengan wangi-wangian: "Setiap mata berzina, dan wanita yang memakai wangi-wangian lalu melewati majlis, maka ia begini dan begini, yakni (termasuk melakukan) zina".


13.Menuduh seorang Muslim dengan kekufuran: "Seseorang yang berkata kepada saudaranya, 'Wahai kafir', maka ia telah menetapkan hal itu kepada salah satu dari keduanya jika saudaranya itu seperti apa yang dikatakan, jika tidak maka kembali padanya".

14.Orang yang dinasabkan kepada selain bapanya: "Siapa saja mengaku (menasabkan dirinya) kepada selain bapanya, sedang ia tahu, maka syurga haram baginya". , "Siapa saja benci kepada bapanya, maka ia telah kufur".

15.Intimidasi terhadap Muslim: "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mengintimidasi seorang Muslim lainnya". , "Siapa saja mengarahkan pedang kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya sampai ia meletakkan pedangnya".


16.Menganggap (memanggil) sayyid kepada orang munafik dan kafir: "Janganlah kamu mengatakan kepada seorang munafik sayyid; kerana sesungguhnya jika ia menjadi sayyid, Allah SWT murka kepadamu".

17.Wanita menziarahi kubur: "Allah melaknat para wanita yang suka menziarahi kubur". Ummu Athiyah r.a. berkata: "Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, akan tetapi kami tidak dilarang dengan larangan yang keras".


18.Wanita yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya (untuk berhubungan intim) namun menolaknya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba".


19.Menipu rakyat: "Tidaklah seorang hamba yang dipilih Allah menjadi seorang pemimpin, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan syurga baginya".


20.Fatwa tanpa ilmu: "Siapa saja diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya dibebankan kepada orang yang memberikan fatwa kepadanya".


21.Wanita meminta talak: "Wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang benar, maka haram baginya aroma syurga".


22.Mengalungkan loceng pada haiwan: "Malaikat tidak akan menemani sesuatu kelompok yang didalamnya ada anjing dan loceng". Loceng adalah musik (seruling)nya syaitan.


23.Meninggalkan solat jumaat tanpa ada uzur: "Siapa saja meninggalkan solat jumaat tga kali kerana meremehkan (tanpa uzur), maka Allah akan mematikan hatinya.


24.Ghasab tanah: "Siapa saja mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat dari tujuh bumi".


25.Perkataan yang membuat Allah marah: "Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah tanpa ia memperdulikannya, maka dia akan terjatuh bersama perkataan itu ke dalam neraka Jahannam selama tujuh puluh musim gugur".


26.Banyak bercakap tanpa berzikir: "Janganlah banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah, kerana banyak bicara tanpa zikir kepada Allah merupakan kekerasan hati".


27.Wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut (memakai sanggul) dan yang minta disambung rambutnya, juga wanita yang mentatu dan yang minta di tatu (Tattoo)".


28.Pertikaian antara sesama Muslim: "Tidak halal bagi seorang Mukmin untuk meninggalkan (tidak mahu bicara dan tidak mahu bertemu) saudaranya melebihi tiga hari. Siapa saja berseteru dengan saudaranya selama setahun, maka hal itu seperti pertumpahan darah".


29.Tasyabbuh (menyerupai) lawan jenis: Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menyerupai lelaki dan para lelaki yang menyerupai wanita.


30.Orang yang meminta kembali hadiah yang ia berikan: "Orang yang meminta kembali hadiah yang telah diberikan seperti anjing yang muntah lalu menjilatinya kembali". , "Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu lalu memintanya kembali".


31.Mencari ilmu untuk tujuan keduniaan: "Siapa saja mencari ilmu yang bertujuan untuk mendapat keredhaan Allah Azza wa Jalla, namun ia tida memperlajari kecuali untuk mendapat keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapat cium bau syurga pada hari kiamat nanti".


32.Melihat perkara yang diharamkan: "Telah ditetapkan bagi anak Adam bahagiannya dari perbuatan zina, ia pasti akan mendapatkannya; zina kedua mata dengan pandangan, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan dengan perkataan, zina tangan dengan menyentuh dan zina hati dengan berkehendak dan berangan-angan, sedang kemaluan membenarkan dan mendustakan".


33.Khalwat (Berdua-duaan) dengan wanita yang bukan mahram: "Janganlah salah seorang dari kamu berkhalwat dengan wanita, sesungguhnya syaitan akan menjadi orang ketiga".


34.Wanita menikah tanpa wali: "Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil!".


35.As-Syighar (kahwin tukar): Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang itu menikahkan anak perempuannya kepadanya, dan antara keduanya tidak ada mahar.


36.Beramal untuk (mendapat redha) manusia: Allah SWT berfirman "Aku adalah yang paling tidak butuh dengan syirik (persekutuan). Siapa saja beramal dengan amalan yang mempersekutukan Aku di dalamnya, maka Aku tinggalkan ia dan syiriknya."


37.Wanita berpergian tanpa mahram: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk berpergian sejauh perjalanan sehari kecuali bersama mahram".


38.Meratapi mayat: "Siapa saja diratapi (saat meninggal dunia), maka ia akan diseksa sesuai dengan ratapan tersebut pada hari kiamat." Rasulullah SAW melaknat perempuan yang meratapi dan perdengar (suka mencari keburukan orang lain)."


39.Menganggu orang-orang yang solat: "Siapa saja makan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kamil kerana sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam".


40.Sumpah tidak dengan nama Allah: "Siapa saja bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik." , "Siapa saja bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau (Kalau tidak, hendaknya) diam."


41.Sumpah palsu: "Siapa saja bersumpah palsu untuk merebut harta seorang Mukmin dan ia telah berbuat fajir (zalim) kepadanya, maka ia akan bertemu (menghadap) Allah dalam keadaan marah kepadanya."


42.Bersumpah dalam jual beli: "Janganlah kamu banyak bersumpah dalam jual beli, sesungguhnya sumpah itu melariskan dagangan lalu menghanguskannya." , "Sumpah itu dapat melariskan dagangan, akan tetapi dapat menghapuskan (berkat) penghasilan".


43.Tasyabbuh (menyerupai orang-orang kafir): "Siapa saja menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka". , "Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami".


44.Hasad (iri): "Jauhilah sifat iri, sesungguhnya iri itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar". Dalam riwayat lain: 'rumput'


45.Mendirikan bangunan di atas kubur: Rasulullah SAW melarang membangun kuburan, duduk di atasnya, atau mendirikan bangunan di atasnya.


46.Pelanggaran janji dan khianat: "Apabila Allah mengumpulkan orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir pada hari kiamat, maka diangkat dari tiap orang yang melanggar janji dan berkhianat sesuatu bendera, lalu dikatakan: ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan".


47.Duduk di atas kubur: "Sekiranya salah seorang dari kamu duduk di atas bara lalu pakaiannyaterbakar hingga sampai ke kulitnya, hal itu lebih baik baginya daripada duduk di atau kuburan".


48.Ihdad (berkabung) atas kematian: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berihdad (berkabung) lebih dari tiga hari atas kematian seseorang, kecuali atas kematian suaminya".


49.Orang yang membuka pintu permasalahan baru: "Ada tiga perkara, aku bersumpah atasnya dan memberitahukan kepadamu sesuatu perkataan, maka hafalkanlah... dan tidaklah seseorang hamba membuka pintu permasalahan baru, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan".


50.Tanajusy (curang dalam menawarkan dagangan):  Rasulullah SAW melarang penduduk kota menjualkan barang dagangan penduduk kampung. Dan janganlah kamu melakukan najsy (curang dalam menawarkan barang dagangan), dan janganlah seseorang menjual barang yang ada dalam penawaran saudaranya".


51.Mengumumkan barang hilang di dalam masjid: "Siapa saja mendengar seseorang mencari/mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, hendaklah ia mengatakan kepadanya; 'semoga Allah tidak akan mengembalikan kepadamu' ;kerana masjid tidak bangun untuk yang demikian".


52.Lalu di depan orang sedang solat: "Sekiranya orang yang lalu di depan orang solat mengetahui besarnya dosa jika ia melewatinya, tentu menunggu hingga empat puluh (hari) lebih baik baginya daripada ia melewatinya".


53.Meninggalkan solat Asar: "Siapa saja meninggalkan solat Asar, maka terhapuslah amalnya".


54.Lalai dalam melaksanakan solat: "Perjanjian yang terjadi antara kami dan mereka (orang kafir) adalah solat, siapa saja meninggalkan solat maka ia kafir". , "Jarak antara seorang dan syirik adalah meninggalkan solat".


55.Mengajak kepada kesesatan: "Siapa saja mengajak orang kepada kesesatan, maka ia berdosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun".


56.Larangan dalam minum: Rasulullah SAW melarang dari minum dari mulut bejana atau tempat air. Baginda juga menherdik (orang yang) minum sambil berdiri.


57.Minum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak: "Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana/wadah yang terbuat dari emas dan perak, janganlah memakai pakaian yang terbuat dari sutera dan dibaj (seperti sutera), sesungguhnya semua itu bagi mereka (orang kafir) di dunia, dan bagi kamu di akhirat".


58.Minum dengan tangan kiri: "Janganlah salah seorang dari kamu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri; kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri".


59.Memutuskan hubungan silaturrahim: "Tidaklah masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim".


60.Meninggalkan selawat keatas Nabi:  "Celakalah seseorang yang ketika menyebut namaku, lalu ia tidak berselawat kepadaku". , "Orang bakhil (kikir) adalah orang yang menyebut namaku tetapi dia tidak berselawat kepadaku".


61.Menggembar-gemborkan diri dalam perbicaraan: "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hatri kiamat adalah tsartsaruun (para penceloteh/ yang banyak bicara), mutasyaddiquun (yang berbicara dibuat-buat),mutafaihiquun (orang yang berbicara dengan menyombongkan diri)".


62.Memelihara anjing: "Siapa saja memelihara anjing selain anjing pemburu, maka pahalanya berkurang setiap harinya dua qirath".


63.Menyakiti binatang: "Seorang perempuan diseksa kerana kucing, ia mengurungnya hingga mati, maka ia masuk neraka kerana perbuatannya itu". , "Janganlah kalian menjadikan semua yang bernyawa sebagai sasaran untuk sekadar mainan (hobi)".


64.Riba: "Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan dari riba". , "Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sedang ia tahu, maka hal ini lebih berat daripada 36 kali berzina".


65.Pecandu minuman keras: "Tidak akan masuk syurga lima golongan iaitu pecandu khamar, orang yang percaya sihir, pemutus silaturrahim, dukun dan orang yang suka mengungkit".


66.Memusuhi wali-wali Allah: "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Siapa saja menyatakan permusuhan pada waliKu, maka Aku telah mengizinkan waliKu untuk memeranginya".


67.Membunuh orang yang meminta perlindungan di negara Islam: "Siapa saja membunuh jiwa yang dilindungi dengan tanpa haknya, maka ia tidak akan mencium bau syurga, sedangkan aromanya boleh tercium dari jarak sejauh seratus tahun".


68.Penghalang ahli waris dari hak warisnya: "Siapa saja memutuskan (menidakkan/menghilangkan) warisan dari ahli warisnya, maka Allah akan memutuskan warisannya dari syurga pada hari kiamat nanti".


69.Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya: "Siapa saja menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya, mencerai-beraikan kekuatannya dan tidak akan datang dari dunia kecuali apa yang telah digariskan untuknya".

No comments:

Post a Comment